V rámci projektu podporovaného slovinským vydavateľstvom Beletria sa na literárnom večere 21. marca predstavil v priestoroch Veľvyslanectva Slovinskej republiky v Bratislave mladý slovinský režisér, scenárista, publicista a spisovateľ Goran Vojnović (1980). Diváci ho poznajú ako režiséra krátkych a celovečerných filmov, z ktorých najznámejší je viacnásobne ocenený film Piran – Pirano. Ústrednou témou večera s Goranom Vojnovićom však bola jeho literárna prvotina, román Čefurji raus! (Čefur v Slovinsku označuje prisťahovalca z južných republík bývalej Juhoslávie). Román, ocenený Prešernovou cenou, vyvolal v čase vydania roku 2008 v Slovinsku veľký rozruch. Slovinská polícia obvinila autora, že niektoré kapitoly ju hanobia. Po protestoch literárnej verejnosti polícia napokon obvinenie voči autorovi stiahla. Účastníci večera sa s Vojnovićovým svojským humorom zoznámili z vybraných úryvkov prečítaných v slovenčine, preložili ich bývalí i súčasní študenti lektorátu slovinského jazyka na Filozofickej fakulte UK v Bratislave – Terézia Benejová, Romana Marušková, Kristína Potočňáková, Dominika Čupeľová, Lea Geringová, Zuzana Golianová, Mária Medvecká, Sofia Ostrovská, Peter Pitliak, Alica Polomská a Mária Stanková. Večer pripravila a zároveň moderovala slovinská lektorka Saša Vojtechová Poklač, ktorá pripravila brožúru preložených úryvkov z románu.