Šéfredaktorka Revue svetovej literatúry Jarmila Samcová (na foto s  Kolomanom Kertészom Bagalom) predstavila 18. apríla v Literárnom klube v bratislavskom KC Dunaj aktuálne číslo časopisu zamerané na gruzínsku literatúru. Revue svetovej literatúry vychádza štyrikrát do roka a každé číslo sa venuje jednej národnej literatúre. Poskytuje pritom publikačné príležitosti aj prekladateľom nekomerčných textov či vysokoškolským študentom. Zostavovateľom aktuálneho gruzínskeho čísla je Valerij Kupka, svojimi prekladmi prispeli aj Ivana Kupková, Ján Štrasser a Juraj Andričík. Témy poviedok aj úryvky z románov sa sústreďujú na mladú generáciu. Okrem toho čitatelia v čísle nájdu aj ukážky z poézie lužickosrbských básnikov Róže Domašcyny a Benedikta Dyrlicha v prekladoch Dany Podrackej a Jána Zambora. Ďalšie tri tohtoročné čísla priblížia postupne španielsku, nórsku a čínsku literatúru.