V Univerzitnej knižnici v Brati­slave sa 15. mája uskutočnil li­terárny večer so spisovateľskou delegáciou z Gruzínska. Sloven­sko navštívili spisovateľ Davit Turašvili, autor divadelných hier Basa Janikašvili, spisovateľka a prekladateľka Manana Dumbadze a riadi­teľka prestížneho vydavateľstva Merani Nana Chochua. Medzi nimi nechýbal čestný hosť, veľvyslanec Gruzínska v Slovenskej republike Alexander Nalbandov. Stretnutie moderoval Gustáv Murín a bolo spojené s prezentáciou špeciálneho gruzínskeho vydania Revue svetovej literatúry, o ktorom porozprávala šéfredaktorka Jarmila Samcová.