HALMA v Európe

HALMA je sieť európskych literárnych inštitúcií, ktorá pomáha spájať európske kultúrne a literárne scény. HALMA poskytuje platformu na výmenné pobyty európskych spisovateľov a prekladateľov. Vďaka projektom organizovaným inštitúciami, združenými v sieti HALMA, sa vytvára dobre fungujúca medzinárodná štruktúra pre poskytovanie štipendií a organizovanie aj realizáciu podujatí za účasti autorov zo všetkých zúčastnených krajín. Táto pomáha všetkým európskym literatúram v šírení ich aktuálneho myšlienkového odkazu, ale aj estetických a etických hodnôt jednotlivých krajín.

Sieť HALMA bola založená v novembri 2006 a jej zakladateľmi sú Literárne kolovkium Berlín (Nemecko) spolu s Nadáciou Roberta Boscha (Nemecko) a Nadáciou Sejny (Poľsko). Najprv boli stredobodom pozornosti krajiny strednej a východnej Európy. V súčasnosti združuje Halma 26 inštitúcií v Rakúsku, Bielorusku, Belgicku, Bulharsku, Českej republike, Estónsku, Fínsku, Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Írsku, Taliansku, Litve, Lotyšsku, Poľsku, Rumunsku, Srbsku, Slovinsku, Švajčiarsku a vo Walesi.

Jedným z projektov realizovaných v roku 2011 je Literatúra v prúde. Na parníku MS Stadt Wien sa stretne 50 autoriek a autorov aj prekladateľov z európskych krajín, ktorí počas šesťtýždňovej plavby po Dunaji vystúpia s čítaním zo svojich diel na 30 podujatiach a budú prezentovať svoje názory a postoje v diskusiách. Podujatia sa konajú priamo na parníku a možno ich  bezplatne navštíviť.

Tento projekt je organizovaný v spolupráci s viacerými literárnymi centrami v Európe a finančne ho podporuje Európska komisia. Koná sa pod záštitou chorvátskej, rakúskej a slovenskej komisie UNESCO. Týmto medzinárodným projektom na Dunaji oslávi HALMA piate výročie svojej existencie. Projekt bude pokračovať v roku 2012 plavbou po mori -- cez Albánsko, Chorvátsko a Turecko.

 

HALMA – Literatúra v prúde

Podujatia v Bratislave

 

Pondelok 24. 10. 2011:

18.00              

pódiová diskusia v Goetheho inštitúte, Panenská 33, Bratislava

Účastníci: Samuel Abraham (Kritik und Kontext), Jana Juráňová (Aspekt), László Szigeti (Kalligram), Daniela Humajová (LIC)

Téma: Vydávanie literárnych diel z “malých jazykov” v Európe

 

Utorok 25. 10. 2011:

Literárne podujatia na lodi MS Stadt Wien

15.00

Michal Hvorecký (Slovensko)

Dana Grigorcea (Švajčiarsko/Rumunsko)

Nataša Kramberger (Slovinsko)

18.00 -- 20.30

Kristin Dimitrova (Bulharsko)

Zsuzsana Gahse (Maďarsko)

Jana Juráňová (Slovensko)

Gábor Schein (Maďarsko)

Péter Rácz (Maďarsko)

Jaroslav Rumpli (Slovensko)

Daniela Humajová

Viac informácií:  http://www.halma-network.eu