Hanusovský seminár v Ríme

Pod záštitou kardinála Jozefa Tomka a ministra kultúry SR Mareka Maďariča sa s podporou UNESCO uskutoční v dňoch 15. a 16. novembra 2007 medzinárodný seminár LADISLAV HANUS, teológ, filozof a esejista. Organizátormi seminára sú Literárne informačné centrum, Veľvyslanectvo SR v Taliansku, Veľvyslanectvo SR pri Svätej stolici, Slovenský inštitút v Ríme, Pontificio Instituto Orientale a Pápežský slovenský ústav svätého Cyrila a Metoda v Ríme.

Dňa 15. 11. bude dejiskom seminára Veľvyslanectvo SR v Ríme, Via dei Colli della Farnesina 144 a 16. novembra Pontificio Instituto Orientale, Piazza Santa Maria Maggiore. Seminár bude prebiehať dvojjazyčne – slovensko-taliansky a účastníkmi za slovenskú stranu budú poprední slovenskí filozofi, teológovia, esejisti a kultúrni historici Jozef Jarab, Marián Gavenda, Alena Piatrová, Marek Hrubčo a Luboslav Hromják. Na úvod seminára vystúpia jeho excelencia kardinál Jozef Tomko a riaditeľ LIC Alexander Halvoník.

 

  

Súčasťou seminára bude prezentácia zborníka Ladislav Hanus (1907 – 1994). Symbol slovenskej kultúrnosti, výber zo základných Hanusových diel v taliančine pod názvom Una figura di spicco nel pensiero cristiano europeo (Osobnosť európskeho kresťanského myslenia) a predstavenie edície Hanusových diel, ktoré vyšli vo vydavateľstve LÚČ, osobitne posledného zväzku – Princípy kresťanskej morálky.

Seminár v Ríme sa koná v rámci storočnice Ladislava Hanusa (nar. 1907 v Liptovskom Mikuláši) zaradenej do kalendára kultúrnych výročí UNESCO na rok 2007.