Harmonika

Kniha Tonyho Johnstona Harmonika  vznikla na základe skutočného príbehu poľského židovského chlapca Henryka Rosmaryna. Počas 2. svetovej vojny malého Henryka odvliekli do koncentračného tábora Dyhernfurt, kde mu harmonika, na ktorú ho naučil hrať otec, pomohla prekonať utrpenie a bolesť. Po vojne prišiel do Spojených štátov amerických a zmenil si meno na Henry Rosmarin. A zasa mu pomáhala harmonika, keď sa o všetko, čo počas vojny prežil, delil s ostatnými, najmä s mladými, lebo dúfal, že práve oni prinesú lepšiu budúcnosť. Krehký príbeh o sile lásky a hudby s realistickými až desivými kresbami predstavilo vo štvrtok 20. júla v Poľskom kultúrnom stredisku v Bratislave Slovenské pedagogické nakladateľstvo – Mladé letá.

-r-