Hatala vo Viedni

   V Rakúskej spoločnosti pre literatúru vo Viedni predstavil 7. marca svoju básnickú a aforistickú tvorbu Marián HATALA v cykle nazvanom Tag der Lyrik. Spoločnosť mu robila domáca poetka a výtvarníčka Annemarie AVRAMIDIS a srbsko-rakúsky spisovateľ Boško TOMAŠEVIČ. Literárny večer a diskusiu moderovala spisovateľka, prezidentka spoločnosti Marianne GRUBEROVÁ.

   Zmyslom týchto podujatí je vzťah literárneho diela a možností jeho interpretácie. Preto aj tentoraz prišla herečka, kabaretiérka, režisérka a pedagogička Elfriede OTT. Priviedla so sebou mladých adeptov hereckého umenia, členov vlastného štúdia a poetickej dielne. Dvojica Ottová - Hatala recitovali tú istú báseň na viacero spôsobov, pohotovo improvizovali a vtipnými dialógmi zaujali publikum, v ktorom bola aj Gerlinde TESCHE, ktorá prekladá Hatalove aforizmy pre viedenské vydavateľstvo Lehner Verlag, ktoré nášmu autorovi pred rokom vydalo básnický výber Zum Greifen weit (Na dosah ďaleko).

-dh-