Literárne besedy s hercami sú vždy akési iné – nepredvídateľné, živé, poetické. Taká bola aj diskusia so Soňou Valentovou o jej knihe Prelet nad životom (Vyd. Fragment) 25. júna v bratislavskom Martinuse na Ob­chodnej. Už len keď vstúpila medzi divákov, priestor zaliala jej charizma a po celý čas sa nevytratila. Na začiatku zaspievala šansón, čím navodila pokojnú atmosféru. Následne spomínala na svoju hereckú dráhu. O knihe prezradila, že nejde až tak do hĺbky, skôr ide doslova o akýsi prelet. Celé to zakončila expresívnou básňou o lži, ktorá sa zhmotnila do postavy a robila medzi ľuďmi zlo.