Veľkomoravský bulvárny časopis Moravsko-Nitrianske Zvesti vám prináša exkluzívny rozhovor s  Konštantínom a Metodom tesne po ich príchode na Veľkú Moravu! Možno aj takto by to vyzeralo na titulnej strane denníka z 15. lipňa 863, ak by vtedy naozaj vyšiel. Existuje však len vo fantázii učiteľa dejepisu Róberta Beutelhausera, ktorý vo svojej knihe Barbarskí Slovania oživuje „suchú“ históriu založenú na faktoch.

Na jej krste 27. júna v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na Poštovej porozprával čo-to aj o jej vzniku. Inšpiráciou mu bola edícia Hrôzostrašná história z pera britského autora Terryho Dearyho, ktorú Beutelhauser redigoval. Bavilo ho čítať dejinné príbehy, podávané odľahčenou formou, a rozhodol sa napísať podobnú knižku pre svojho tínedžerského syna. Rukopis ponúkol Vydavateľstvu Slovart a  v  spolupráci so známou výtvarníčkou Katkou Slaninkovou vznikla definitívna podoba knihy, ktorá tvorí prvý zväzok edície Naše hrôzyplné dejiny.

Začína sa sťahovaním národov a  príchodom Slovanov na naše územie, pokračuje Samovou ríšou a  najväčšiu časť venuje Veľkej Morave. Historické fakty sú prepletené s fikciou, ktorá pútavo dokresľuje každodenný život našich predkov a zároveň pobaví (napríklad list kupca Sama jeho manželke). Autorovi pomohol aj nedostatok historických prameňov, a tak si „biele miesta“ doplnil fiktívnymi listinami, vymyslenými príbehmi či denníkovými záznamami. Takmer polovicu knihy tvoria vynikajúce ilustrácie Katky Slaninkovej. Ich spolupráca sa však nekončí len pri tejto knihe (autor aj ilustrátorka na foto Petra Procházku). Edícia Naše hrôzyplné dejiny sa už čoskoro dočká ďalších dvoch pokračovaní. Druhý diel s názvom Od porážky k porážke by mal vyjsť na Vianoce a bude zachytávať dejinný úsek od zániku Veľkej Moravy po bitku pri Moháči, tretí priblíži našu históriu po roku 1526.