Nečudo, že grófka, ktorá je pre stovky vrážd zapísaná nielen v našej histórii, ale aj v Guinessovej knihe rekordov, učarovala Andrejovi Štiavnickému. Tejto téme sa venuje už tridsať rokov a napísal o nej takmer desiatku kníh. Bátoriovskú históriu začalo vydávať vydavateľstvo Ikar najskôr ako trilógiu (V podzemí Čachtického hradu, 2001; Alžbeta Bátoriová vo väzení a na slobode, 2002 a Čachtická pani pred najvyšším súdom, 2003), čitateľský záujem si vyžiadal preklady do češtiny, ale aj ďalšie pokračovania príbehov spojených s krvavou grófkou. Všetky vyšli vo vydavateľstve Ikar a okrem najnovšieho titulu Vivat Alžbeta Bátoriová! všetky aj v  českom preklade. V tomto zväzku autor sleduje historické udalosti v rokoch 1645 – 1649 cez postavy grófkinho vnuka Františka Nádašdyho, jej nepriateľa Petra Fábryho a jeho verných poskokov doktora Sebastiána a pisára Čárskeho, kapitána Františka Vešeléniho, prešporského župana Štefana Pálfiho, františkánskeho provinciála pátra Sixta… Čitateľom odkrýva  tajné satanské znaky, ktoré obsahuje Báthoryovej biblia. Tieto symboly sa dajú čítať pomocou upraveného skla doktora Sebastiána. Zameriava pozornosť na satanský rád pátra Sixta a  magickú silu grófkinho náramku s drahokamom – kľúča k odhaleniu tajomstva jej kliatby. Štiavnický sa odvoláva na historika Jozefa Kočiša. Vďačí mu za poskytnutie autentických dokumentov, s ktorými sa oboznámil a pomohli mu pri písaní knižky. Historické súvislosti, na ktorých je postavený román, sú však dosť labilným základom. Za celkovú nestabilitu výstavby románu môže až prílišné vciťovanie sa do vnútorného sveta postáv, ako aj niektoré scény, ktoré nevyznievajú práve najvierohodnejšie. Avšak treba dodať, že fanúšikov jeho kníh zaiste nesklame ani tento inak pútavý príbeh, ktorému nechýba napätie.