V sobotu 12. marca sa veľkí, menší a najmenší čitatelia z Mojzesova aj susedných dedín stretli v Krajine kníh, kráľovnej Múdrosti, aby spoločne s Moroknihou, Vševedom, Knihotetou, Písmenočertom, knižnou vílou a princeznou Abecedou našli cestu do zázračnej Krajiny-Nekrajiny.

Príbeh o roztopašných opičkách Kiki a Miki preniesol najmenšie nebojácne deti do krajiny fantázie, kde im kráľovná Múdrosť pripravila úlohy. Návšteva prvej osady Ilust-rucujeme zaujala pestrosťou farieb a z detí sa stali ilustrátori. Potom sa zastavili u Rozfúkanca a zoraďovali rozfúkané listy z rozprávkových kníh, aby sa príbeh mohol znovu vrátiť do knihy.

Ďalšou zastávkou bolo Učítal som sa, kde ožili najkrajšie rozprávky a príbehy a obľúbení rozprávkoví hrdinovia. Deti sa pretekali v tom, kto pozná najviac knižných kamarátov. A potom mali pred sebou už len jednu zastávku Hádajme sa! V každej správnej rozprávke sú hrdinovia podrobení skúške bystrosti, a tak aj naši pútnici riešili hádanky. Za svoju šikovnosť dostali rozprávkové knihy a iné drobné darčeky. Aby do Krajiny-Nekrajiny popoludní trafili aj starší kamaráti, vyznačili deti cestu do kráľovstva krásnymi obrázkami na chodníku.

Cestu vyznačili naozaj dobre, a tak mohli väčší školáci zachraňovať Krajinu kníh pred Ježibabou Moroknihou, ktorá menila deti na počítačových maniakov, ktorí nemajú záujem o múdrosť skrytú v knihách. Na pomoc im prišiel ujo Pavol Dobšinský, ktorý im pomocou Prostonárodných slovenských povestí ukázal nielen cestu začarovanou krajinou, ale aj spôsob, ako ježibabu poraziť. Záchranu krajiny oslávili kreslením na chodník, aby aj rok našli cestu do zeme kráľovnej Múdrosti ďalší veľkí, menší a najmenší čitatelia.