Hľadanie súčasnosti medzi senickými gymnazistami

V rámci Týždňa slovenských knižníc pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci so Záhorskou knižnicou v Senici besedu o súčasnej slovenskej literatúre s literárnou vedkyňou Ivanou TARANENKOVOU, ktorá je spolu s Radoslavom PASSIOM spolueditorkou a zároveň spoluautorkou s ďalšími kolegami z Ústavu slovenskej literatúry SAV (Karolom Csibom, Veronikou Rácovou, Ľubicou Schmarcovou a kolegom z Ústavu pre českú literatúru Akadémie vied ČR v Prahe Michalom Jarešom) prehľadného sprievodcu najsúčasnejšou slovenskou literatúrou Hľadanie súčasnosti (vydalo LIC roku 2014).

Ivana TARANENKOVÁ je aj členkou poroty najprestížnejšej literárnej ceny za prózu Anasoft litera, ktorá minulý týždeň vyhlásila 10 finalistov. Senickým gymnazistom, ktorí sedeli v hľadisku, v skratke predstavila nielen najnovšie prozaické diela, ale zaujala ich aj rozprávaním o Vajanskom a Kukučínovi, ktorým sa venovala vo svojej vedeckej práci. Besedu moderoval Milan Soukup.

Ivana Taranenková   Na pódiu   Mladé publikum