Hlasovanie Knihy roka 2019 je spustené!

Od prózy cez poéziu, komiks, literárnu vedu, literatúru faktu až po literatúru pre deti či reportáže. Od 12. marca do 13. apríla je v rámci ceny Kniha roka©, ktorej organizátorom je Literárne informačné centrum v Bratislave a každoročne ju vyhlasuje a koordinuje redakcia časopisu Knižná revue, spustené online hlasovanie čitateľov.

Zúčastnení môžu dať svoj hlas najlepšiemu autorskému či vydavateľskému počinu slovenského knižného roku 2019 v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue a Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut. V aktuálnom ročníku nominačný zbor Knihy roka (zástupcovia redakcie a externí členovia) v zložení Peter Darovec, Tina Čorná, Igor Hochel, Ivana Hostová, Lenka Macsaliová, Gabriela Magová, Radoslav Passia, Jaroslav Šrank a Dušan Taragel zostavil finálne zoznamy nominovaných titulov. V online ankete, ktorá je dostupná pre čitateľov na https://www.kniznarevue.sk/, sa hlasuje vyplnením on-line formuláru. Víťazi oboch kategórií vzídu z elektronického hlasovania verejnosti.

 

Zoznam nominovaných kníh v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue:

 

Peter Balko: Ostrov. Levice: KK Bagala, 2019
Román autora (1988), ktorý debutoval prózou Vtedy v Lošonci, rozprávajúci príbeh Tichomíra Bazu. Ten pátra po svojom otcovi spisovateľovi, ktorý nečakane zmizol. Všetko naznačuje tomu, že otec môže byť na tajomnom Ostrove.

 

Andrej Bán: Trochu oheň, trochu voda. Absynt: Žilina, 2019
Reportážna kniha referujúca nielen o aktuálnej spoločenskej situácii na Balkáne (po smrti Josipa Broza Tita v roku 1981). Autor nestranne zachytáva stav balkánskych krajín od rozpadu hraníc impéria až po súčasný stav.

 

Ľuboš Bendzák: Vlastná váha. Kordíky: Skalná ruža, 2019
Básnická zbierka autora (1966), zameriavajúca sa na "spomaľovače" ľudského reflektovania sveta a bežných situácií cez obraz bytov a pohostinstiev.

 

Jana Bodnárová: Koža. Bratislava: Aspekt, 2019
Román o umelkyni K., ktorá je uchvátená expresionistickou maliarkou Paulou Modersohn-Becker. Tematicky sa dotýka ženskej tvorivosti, hľadania nového umeleckého výrazu či statusu ženy. Knihu sprevádzajú fotografie Pavlíny F. Čiernej.

 

Jakub Drábik: Fašizmus. Bratislava: Premedia, 2019
Historik Jakub Drábik v publikácii objasňuje, čo fašizmus v skutočnosti je, ako ho definovať, koho možno za fašistu označiť, ako sa fašizmus navonok prejavuje i čo z toho všetkého vyplýva.

 

Tomáš Forró: Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna. Bratislava: N Press, 2019
Autorská reportážna kniha o svete na oboch stranách frontovej línie Donbasu.

 

Katarína Kucbelová: Čepiec. Bratislava: Slovart, 2019
Prvý román poetky Kataríny Kucbelovej. Autorka dva roky navštevovala oblasť pod Kráľovou hoľou, kde sa učila šiť čepiec, súčasť miestneho ženského kroja. Osobná línia sa prepletá so sondou do života na Horehroní.

 

Silvester Lavrík: Posledná k. & k. barónka. Bratislava: Dixit, 2019
Dokuromán o živote barónky Margity Czóbelovej, netere maliara Ladislava Mednyánszkeho, ženy, ktorú maľoval Nándor Katona a kreslil Elemér Köszeghy. Maľovala a pre londýnske vydavateľstvá ilustrovala detektívky a dobrodružné romány. Jej život je spojený s kaštieľom v Strážkach.

 

Eva Luka: Jazver. Levoča: Modrý Peter, 2019
Básnická zbierka postavená na neologizmoch, bizarných slovách s tematikou odcudzenosti civilizovaného sveta, kultúry, ľudskosti, animálnosti na pomedzí vlastnej a sveta fauny a flóry.

 

Peter Maczsovsky: Breviár pre posledných psychológov. Bratislava: Drewo a srd, 2019
Kniha prozaika a prekladateľa (1966). Próza je napísaná zrozumiteľným aj ironickým jazykom. Nadväzuje na autorovu predchádzajúcu knihu Sarcangelium. Breviár je poskladaný z citátov a parafráz pochádzajúcich od osobností náboženstva, filozofie či psychológie a psychiatrie.

 

Daniel Majling: Rudo. Bratislava: OZ Brak, 2019
Kompletné slovenské vydanie komiksu od spisovateľa a dramaturga. Obsahuje 15 komiksových poviedok plných irónie, sebairónie, cynizmu, literárnych a spoločenských narážok.

 

Valér Mikula: Kritiky/Štúdie a eseje/Rozhovory. Levice: KK Bagala, 2019
Výber z textov V. Mikulu, vydávaný pri príležitosti jeho 70. narodenín, rozvrhnutý do troch zväzkov. Prvý zväzok zachytáva polstoročné rozpätie jeho literárnokritických aktivít (1969 – 2019). Druhý obsahuje štúdie a eseje, ktoré rozprúdili diskusie a dnes ich možno považovať za medzníky v uvažovaní o slovenskej literatúre. V treťom zväzku glosuje posledné dvadsaťročie slovenského života.

 

Dušan Mitana: Nezvestný. Levice: KK Bagala, 2019
Záverečný autobiografický román spisovateľa Dušana Mitanu, ktorý je osobnou bilančnou výpoveďou života rebela, opozičníka na pozadí premien slovenskej spoločnosti.

 

Mária Modrovich: Rozhovor s členkou kultu. Bratislava: Drewo a srd, 2019
Prozaická kniha autorky (1977) napísaná formou fiktívnych rozhovorov s členkami kultu žijúcimi v lese o tom, prečo sa uzavreli do skupiny okolo speváckej hviezdy a prečo sa vzdali domova a vlastnej rodiny.

 

Zuzana Mojžišová: Modus Videndi. Bratislava: Artforum, 2019
Román zasadený do antiutopistického prostredia budúcnosti. Katastrofa, ktorá zlikvidovala fungujúce ekonomické i spoločenské systémy, je vyrozprávaná príbehmi troch hrdiniek, stareniek. Tie musia čeliť nielen ekologickým problémom, ale aj starnutiu.

 

Michaela Rosová: Tvoja izba. Bratislava: Vl. nákl, 2019
Spoločenská próza slovenskej autorky (1984) s autobiografickými črtami. Autorka si knihu vydala samonákladom. Popis titulu znie: Hlavne aby konce boli šťastné.

 

Alena Sabuchová: Šeptuchy. Bratislava: Artforum, 2019
Román situovaný do regiónu medzi Poľskom a Bieloruskom. Dcéra hrobára a jej priateľka reflektujú svoj okolitý svet od náboženskosti cez medziľudské vzťahy až po nadprirodzené šeptuchy.

 

Miloslav Szabó: Klérofašisti. Slovenskí kňazi a pokušenie radikálnej politiky (1935 – 1945). Bratislava: Slovart, 2019
Literatúra faktu, ktorá sa zaoberá dôvodmi, kontextom, dôsledkami radikalizovania katolíckych a jedného evanjelického kňaza v rozmedzí rokov 1935 – 1945. Autor sa zameriava na problematiku pomocou príkladov troch kontroverzných duchovných (Karol Körper, Viliam Ries, Anton Šalát).

 

Peter Šulej: Fytopaleontológia. Bratislava: Marenčin PT, 2019
Záverečný román trilógie HistóriaSpoluFytopaleontológia o dystopickej podobe budúcnosti. Autor vykresľuje experimentálnou formou kyberpunkovú atmosféru Bratislavy, v ktorej obyvatelia bojujú o prežitie. Na pozadí príbehu rozoberá tému migrácie, nové technológie, klimatické zmeny a i.

 

Alta Vášová: Odlety, Bratislava: F.R.&G., 2019
Titul pozostávajúci zo strohejších záznamov autorky, ktoré sa dotýkajú reflexie plynutia času od intímnej sféry po spoločenskú oblasť. Do kontrastu sa dostáva dobová atmosféra s rodinným prostredím.

 

Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut:

 

Ivana Komanická: Pre teba sa postavím proti sebe. Fintice: FACE, 2018
Lyrický ľúbostný príbeh, ktorý sa odohráva na pozadí obdobia spoločenských zmien v roku 1990. Kniha zachytáva motív prvej lásky chlapca a dievčaťa.

 

Dominika Madro: Svätyne. Levice: KK Bagala, 2019
Slovenský debutový román autorky (1990) situovaný do myjavských kopaníc, rozoberajúci tému neplodnosti, násilia, týrania, materstva a otcovstva. Autorka vyhrala v 20. ročníku literárnej súťaže POVIEDKA s prózou Svätyňa.

 

Eva Urbanová: Jeleňatý a kravatý. Fintice: FACE, 2019
Ilustrovaná rozprávková kniha pre čitateľov od 7 do 9 rokov o veselých humorných príbehoch dvoch kamarátov jeleňov (Jeleňatý a Kravatý). Do knihy prispela obrázkami Radka Čabrádi Tvrdoňová.

 

Želmíra Zemčáková: Mám za sklom Lennonovu fotku. Spišská Nová Ves: FAMA art, 2019
Básnická debutová zbierka autorky (1975) obsahujúca reflexívnu osobnú lyriku s ľúbostnou tematikou či motívmi každodennosti.

 

Klaudia Zorgovská: Myška Miška a Ella. Bratislava: Ikar – Stonožka, 2019
Ilustrovaná rozprávková kniha o myške Miške a jej kamarátke dievčatku Elle, ktoré spolu bývajú vo veľkomeste. Tie si spoločne pomáhajú a hrajú sa. Knihu po vizuálnej stránke pripravila študentka ilustrácie na VŠVU v Bratislave, v ktorej kombinuje maľbu akrylom, akvarelom a kresbu na novinovom papieri.