Hlasujte v ankete Kniha roka 2019

V práve prebiehajúcom ročníku ankety časopisu Knižnej revue môžete hlasovať v dvoch kategóriách.

HLASUJTE NA www.kniznarevue.sk !

Nominačný zbor v zložení Radoslav Passia, Lenka Macsaliová, Tina Čorná, Dušan Taragel, Jaroslav Šrank, Gabriela Magová, Ivana Hostová, Peter Darovec a Igor Hochel vybral do hlasovania dvadsať kníh (pričom tri tituly Valéra Mikulu sú hodnotené ako jeden súťažný) v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue. Päť titulov nominovali na Cenu čitateľov Knižnej revue v kategórii debut.

Kniha roka© 2019 je cena, ktorá sa udeľuje raz ročne za diela vydané knižne v predchádzajúcom kalendárnom roku. Jej cieľom je upozorniť na výnimočné diela v oblasti slovenskej literatúry a knižnej kultúry a podporiť tým pôvodnú tvorbu, jej vydávanie a čítanie. Cena zohľadňuje tvorivú partnerskú spoluprácu autora/autorky a vydavateľstva, preto sa v oboch kategóriách udeľuje autorom/autorkám aj vydavateľstvu. 

Organizátorom ceny je Literárne informačné centrum v Bratislave. Každoročne ju vyhlasuje a koordinuje redakcia časopisu Knižná revue. Nominačný zbor je zložený zo zástupcov redakcie a externých členov, ich spoločný počet je deväť. 

Hlasovanie pre čitateľov potrvá do 13. apríla. Potom budú výsledky ankety vyhodnotené a koncom apríla 2020 aj vyhlásené na oficiálnom podujatí. Vylosovaní hlasujúci majú možnosť získať balíčky kníh

Ďalšie informácie o nominačnom zbore, štatút ceny, fotoarchív predošlých ročníkov a samozrejme samotný hlasovací formulár nájdete na webe https://www.kniznarevue.sk/.
Facebookové podujatie k hlasovaniu nájdete na tomto odkaze.

 

Zoznam nominovaných kníh v kategórii Cena čitateľov Knižnej revue:

(tu prinášame iba prehľad nominovaných kníh, hlasovať môžete iba na https://www.kniznarevue.sk/)

Čepiec 
KUCBELOVÁ, Katarína / Vydavateľstvo Slovart 2019

Trochu oheň, trochu voda 
BÁN, Andrej / Absynt 2019

Tvoja izba 
ROSOVÁ, Michaela / Vl. nákl. 2019

Posledná k. & k. barónka
LAVRÍK, Silvester / Dixit 2019

Šeptuchy
SABUCHOVÁ, Alena / Artforum 2019

Vlastná váha
BENDZÁK, Ľuboš / Skalná ruža, občianske združenie 2019

Jazver
LUKA, Eva / Modrý Peter 2019

Klérofašisti
SZABÓ, Miloslav / Vydavateľstvo Slovart 2019

Rudo
MAJLING, Daniel / OZ BRAK 2019

Modus vivendi
MOJŽIŠOVÁ, Zuzana / Artforum 2019

Fašizmus
DRÁBIK, Jakub / Premedia 2019

Ostrov
BALKO, Peter / KK Bagala 2019

Nezvestný
MITANA, Dušan / KK Bagala 2019

Donbas. Svadobný apartmán v hoteli Vojna
FORRÓ, Tomáš / N Press 2019

Breviár pre posledných psychológov
MACSOVSZKY, Peter / Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2019

Rozhovor s členkou kultu
MODROVICH, Mária / Drewo a srd – Občianske združenie Vlna 2019

Odlety
VÁŠOVÁ, Alta / F. R. & G. 2019

Fytopaleontológia
ŠULEJ, Peter / Marenčin PT 2019

Koža
BODNÁROVÁ, Jana / ASPEKT, záujmové združenie žien 2019

Kritiky/Štúdie a eseje/Rozhovory
MIKULA, Valér / KK Bagala 2019

 

Cena čitateľov Knižnej revue v kategórii debut:

(tu prinášame iba prehľad nominovaných kníh, hlasovať môžete iba na https://www.kniznarevue.sk/)

Svätyne
MADRO, Dominika / KK Bagala 2019

Myška Miška a Ella
ZORGOVSKÁ, Klaudia / Ikar – Stonožka 2019

Pre teba sa postavím proti sebe
KOMANICKÁ, Ivana / FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 2019

Mám za sklom Lennonovu fotku
ZEMČÁKOVÁ, Želmíra / FAMA art 2019

Jeleňatý a kravatý
URBANOVÁ, Eva / FACE – Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania 2019