Hlavná Cena Egona Ervina Kischa pre Alberta Marenčina

 

Laureátom Ceny Egona Ervina Kischa 2013 sa stal spisovateľ, básnik, dramaturg a filmár Albert Marenčin. V pražskom Valdštejnskom paláci si prevzal ocenenie za svoju memoárovú knihu Čo nevošlo do dejín, v ktorej spomína na svoje životné príbehy a na príbuzných a priateľov, ktorí ovplyvnili jeho smerovanie.

Cena Egona Ervina Kischa sa udeľuje od roku 1992 českým a slovenským spisovateľom literatúry faktu. Nadáciu založila roku 1990 manželka E. E. Kischa Gisela Kischová. Po zániku Zväzu československých spisovateľov prevzali patronát nad cenou česká Obec spisovatelů a Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska.