HLAVNÁ ÚLOHA

Nový zborník Hlavná úloha banskobystrického klubu Litera 2

Tradične vysokú literárnu úroveň ma nový zborník banskobytsrického klubu Litera 2, ktorý zostavovatelia (Dr. Jana Borguľová, prof. Vladimír Patráš) uvádzajú slovami: "Nie vlastnou vinou sa narušila kontinuita každoročného vydávania zborníkov nášho literárneho klubu. Tento aktuálny výber z tvorby klubových autorov preto zaznamenáva dvojročnú úrodu, na vydanie ktorej sa podarilo získať finančnú priazeň dvoch donorov. Sme im za to vďační a dúfame, že i v nasledujúcich rokoch svojou kvalitou znovu presvedčíme. Možno aj preto názov jednej z publikovaných básní je aj názvom zbomíka - Hlavná úloha. Nuž áno, hlavnou úlohou v akejkoľvek ľudskej činnosti je neustále presviedčanie seba samého, ale i svojho okolia, o zmysluplnosti vynaloženej práce, tvorivého činu alebo umeleckého úsilia. Je to aj o potrebe neustáleho ťahu na bránku, sústredení sa na podstatné či schopnosti jedinečne reflektovať dianie okolo seba. Atmosféra v literárnom klube toto všetko živí, jeho členovia sú citlivými senzormi. Každý z nich svojím nezameniteľným spôsobom pretavuje realitu, sny alebo vlastnú skúsenosť do výsledného literárneho tvaru a ponúka ho nielen tým, čo sú naladení na rovnakej vlne." 24 autorov zborníka prveažne patrí k stálemu jadru basnkobystrického literárneho klubu, no napr. J. Lomenčík či D. Jarinma sú aj členmi Spolku slovenských spisovateľov, čím vzniká hodnotné prepojenie na tzv. profesionálnu literatúru. Aj v tom je dôležité posolstvo banskobystrického zborníka Hlavná úloha - literatúra ako spôsob životra, nie činnosť výlučná či sviatočná.           

(rv)