V stredu 11. februára 2009 sa konal Hodžafest 2009. Išlo už o piaty ročník študentského festivalu Bilingválneho gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch, ktorý je organizovaný výlučne študentmi školy. Literárne informačné centrum reprezentovala poetka Dana Podracká, ktorá v dvojhodinovke so študentmi školy viedla štyri literárne kreatívne aktivity: komentované čítanie, hodnotenie čítaných prác študentov školy, krátky kurz tvorivého písania a besedu o súčasnej slovenskej literatúre. Podujatie bolo interaktívne a zúčastnilo sa ho okolo 30 študentov. Rozprávanie o literatúre malo hlboký duchovný charakter, spojený s  výmenou informácií o sebe a svete, v ktorom žijeme. LIC prispelo do gymnaziálnej knižnice čerstvým výtlačkom Slovníka slovenských spisovateľov 20. storočia.

Hodžafest zahŕňa širokú škálu aktivít, ktoré rozmanitým spôsobom manifestujú tvorivosť človeka - od vystúpení (nielen) školských kapiel, diskusií, karaoke show, športových aktivít, po rozmanité workshopy, galériu a čítačku prác študentov. V histórii HF študenti školy na pôde školy privítali napr. skupinu Živé kvety, Ska Pra Šupinu, Štefana Hríba, Dušana Mitanu, Andreja Bána a viacerých známych historikov. Tento rok sa v rámci Hodžafestu uskutočnil aj literárny workshop v čase 16.15-18.45 hod v priestoroch školského klubu na 4. poschodí.

Podujatie bolo svedectvom o tom, že energia myšlienky je jedným z nezastupiteľných nástrojov formovania osobnosti mladých ľudí, ktorí sú plní nápadov, obrazotvornosti a rodiacej sa osobnej prizmy videnia sveta, duchovného vlastníctva, ktoré sa bude spolupodieľať na tvári budúcej literatúry.

(dp)