Hollého cena pre Jána Paulinyho

Slávnostné odovzdávanie Ceny Jána Hollého za rok 2003, knižných prémií, Pocty LF a Uznaní LF za umelecké preklady za rok 2003 sa uskutočnilo 2. júna v Klube slovenských spisovateľov v Bratislave.

Na návrh poroty Ceny Jána Hollého výbor Sekcie pre umelecký preklad udelil Cenu Jána Hollého 2003 za prózu: Jánovi PAULINYMU za preklad diela Tisíc a jedna noc. Vydavateľstvo Slovenský Tatran zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Porota Ceny Jána Hollého a výbor Sekcie pre umelecký preklad udelili knižné prémie Literárneho fondu za rok 2003 týmto prekladateľom:

Katarína Jusková za preklad diela John Steinbeck: Neznámemu bohu

Milan Žitný za preklad diela Søren Kierkegaard: Zvodcov denník

Jana Báliková za preklad diela Brendan Kennelly: Tritisíc strieborných

Miroslava Petrovská za preklad diela José Saramago: Príbeh o obliehaní Lisabonu

Daniela Humajová za preklad diela Hermann Hesse: Ľúbostné príbehy

Milan Richter za preklad diela Rainer Maria Rilke: Elégie a rekviem

Otakar Kořínek za preklad diela Yann Martel: Plavba s tigrom

Výbor Sekcie pre umelecký preklad udelil Uznania Literárneho fondu za rok 2003: vydavateľstvu Slovenský spisovateľ za vydanie diela John Steinbeck: Neznámemu bohu, vydavateľstvu Kalligram za vydanie diela Søren Kierkegaard: Zvodcov denník, vydavateľstvu Studňa za vydanie diela Brendan Kennelly: Tritisíc strieborných, Vydavateľstvu Slovart za vydanie diela José Saramago: Príbeh o obliehaní Lisabonu, vydavateľstvu Petrus za vydanie diela Hermann Hesse: Ľúbostné príbehy,

vydavateľstvu MilaniuM za vydanie diela Rainer Maria Rilke: Elégie a rekviem a vydavateľstvu Ikar za vydanie diela Yann Martel: Plavba s tigrom.