Hommage Lýdii Vadkerti-Gavorníkovej

Literárne informačné centrum v spolupráci s Mestskou knižnicou v Bratislave si uctilo tvorbu poprednej slovenskej poetky Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej pri príležitosti desiateho výročia jej úmrtia. Podujatie s názvom Biele noci s kohútom sa uskutočnilo v rámci Bratislavského kultúrneho leta v čitárni Červený rak 25. augusta 2009 o 17:00 hod. Poetické popoludnie otvoril riaditeľ knižnice Juraj Šebesta. Moderátorka Daniela Humajová, vedúca Oddelenia projektov LIC, predstavila najprv tvorbu Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej a postupne predstavila štyri poetky: Máriu Ferenčuhovú, Elenu Hidvéghyovú – Yung, Danu Podrackú a Milu Haugovú. Hommage spočívala v osobných vyznaniach poetiek, recitácii básní Lýdie Vadkerti – Gavorníkovej podľa vlastného výberu ako aj ukážkami z vlastnej poetickej tvorby. Koncertoval hudobný skladateľ Borek Suchánek a mladá interpretka Dominika. Podujatie sa stretlo s pozitívnym ohlasom a čitáreň Červený rak bola obsadená do posledného miesta.

(dp)

 

 

 

Publikum aj pódium Poetky,: zľava Ferenčuhová, Podracká, Haugová, Hidvéghy-Yung
Mária Ferenčuhová Dana Podracká, Mila Haugová
Mila haugová, Elena Hidvéghy-Yung Elena Hidvéghy-Yung, v pozadí Ferenčuhová, Podracká, Haugová
Borek Suchánek Dominika
publikum publikum

Lýdia Vadkerti-Gavorníková

Biele noci s kohútom

 

Budú to dcérka
biele noci
s kohútom na streche
Tieň rozčesnutý bleskom
Podvojná samota

A ponad požiar škridlíc
podpáliš pole makov
Nastane vlčia tma

Pôjdeš v červenom
kruhu
Jednou nohou
dobehneš druhú

Budú to dcérka
červené noci
s kohútom v studni
Zmnožený obraz mesiaca
Iskrenie pod hladinou

A koľko načrieš
toľko ubudne

Upustíš kľúčik
od detskej pokladnice
do studne

Začuješ obrátené vedrá
nad vodou hrkotať
Za slepým oknom kozodoj
na capom rohu zahúka:

(Snívala panna do biela
postieľka pod ňou horela)

Spí
Hlávku vyhrnutú
cez peľasť

ako keby už vedela