Hovory pokračujú

Hovory pokračujú

Alexander Dubček je prioritnou témou tvorby Terezy Michalovej a Hovory o Alexandrovi II (vyd. Prospero 2002) sú už treťou autorkinou publikáciou venovanou tejto významnej osobnosti česko-slovenskej politiky.

Prvú Michalovej knihu Dubček známy neznámy (1. vyd. 1993, 2. vyd. 1998) preložili do viacerých cudzích jazykov. Počas prípravy tejto knihy zozbierala množstvo materiálu, ktorý naplnil ďalšiu knihu Hovory o Alexandrovi (2000). Ale ani tá neznamenala bodku za autorkiným tvorivým snažením venovaným A. Dubčekovi. Jej tretia kniha Hovory o Alexandrovi II., vyšla pri príležitosti desiateho výročia politikovho tragického skonu.

V knihe nechýbajú spomienky Ľudovíta Füleho, autora fotografie z obálky knihy.

Ľudskosť, ako najvýraznejšia črta Dubčekovej osobnosti, zaznieva aj v spomienke hovorcu prezidenta republiky Jána Füleho, vtedy päťročného syna agentúrneho fotografa.

Tereza Michalová však píše aj o tragickej autohavárii a politikovej smrti. Hovoria o nej tí najbližší - synovia Pavol, Peter a Milan.

Autorka sa v Hovoroch o Alexandrovi II. zameriava na detaily, ktoré často zatlačia do úzadia strohé slová histórie. Umožňuje to využívanie metódy oral history, vyrozprávanie dejinných udalostí priamo ich účastníkmi. Samozrejme, vždy ide o výsostne subjektívnu výpoveď narátora, navyše podfarbenú veľmi emotívne. Osobné spomienky sú úprimné, zanietené, impulzívne a predovšetkým otvorene odzrkadľujú myslenie a filozofiu očitého svedka

Ivan Szabó