V stredu 16. marca sa vo Francúzskom inštitúte v Bratislave uskutočnila slávnostná prezentácia prekladu Samuela Becketta Hry. Kniha obsahuje päť kratších hier v nových prekladoch Alexandry Ruppeldtovej a Martina Ondrisku (Katastrofa, Bez slov I, Bez slov II, Skica pre rádio I., Skica pre rádio II.), Čakanie na Godota (preklad Elena Flašková), Koniec hry, Šťastné dni (preklad Alexandra Ruppeldtová), ale aj hru Eleutéria (preklad Mária Ferenčuhová), ktorá bola zverejnená až po autorovej smrti. Autorom štúdie o diele írskeho dramatika Samuela Becketta (1906 – 1989) je Martin Ondriska. Medzi čitateľov ju vyprevadili rozptýlením piesku.