Hvorecký s novým románom Plyš na úspešnom nemeckom turné

 

 

V nemeckom vydavateľstve TROPEN VERLAG nedávno vyšiel román Michala Hvoreckého Plyš. Prekladateľ Mirko Kraetsch si pre nemecké vydanie knihy zvolil názov „City: Der unwahrscheinlichste aller Orte“,  teda Najnepravdepodobnejšie mesto zo všetkých miest.

 

Nemecké vydavateľstvo pripravilo na mesiace marec až máj rozsiahlu sériu prezentácii autora a jeho románu. Pozostáva zo 17 literárnych večerov na celom území Nemecka a vo Viedni. Spisovateľ so svojím prekladateľom čítajú ukážky z knihy a diskutujú s poslucháčmi. Dosiaľ sa uskutočnil večer v Berlíne a v Postupimi (14. 3.) a v Lipsku (18. 3.), oba v spolupráci so Slovenským inštitútom v Berlíne. Na 24. apríla sa pripravuje takýto večer v štátnej knižnici v Hannoveri a ďalšie v réžii vydavateľstva TROPEN VERLAG.

Podľa slov Petra Ilčíka, riaditeľa Slovenského inštitútu v Berlíne, podujatia sa konajú v kluboch, v renomovaných knižniciach a divadlách. Navštevuje ich predovšetkým mládež a potešiteľné je, že vždy boli hľadiská zaplnené. Nielen čítané ukážky, ale aj diskusie rezonujú medzi poslucháčmi, o dobrom ohlase úspešného slovenského autora svedčia aj články publikované v tlači.