Hvorecký vo Viedni predstavil antológiu

Známy autor a publicista Michal Hvorecký vystúpil 26. 3. 2015 v Rakúskej spoločnosti pre literatúru vo Viedni na literárnom podujatí, na ktorom bola prezentovaná antológia súčasnej slovenskej prózy Die schöne, kalte Freiheit (Príjemne chladná sloboda). Kniha vyšla v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku vo Viedni s podporou Literárneho informačného centra, Bratislava. Predstavuje 14 autoriek a autorov, ktorých tvorba vznikala po páde železnej opony a prinášajú do literatúry nové témy, štýly, impulzy. Všetci sú silnými individualitami, mnohí znich získali už viaceré ocenenia za svoju tvorbu nielen doma, ale aj vzahraničí. Antológiu predstavila zostavovateľka Daniela Humajová.

Pohľad z publika na pódium      daniela Humajová, Cornelius Hell, Michal Hvorecký      Hvorecký predstavuje antológiu Die schöne, kalte Freiheit
           
Hvorecký podpisuje   Skupinová fotka   Hvorecký číta

Nasledoval rozhovor o jednotlivých ukážkach a ich tvorcoch, o postavení a možnostiach spisovateľov na Slovensku aj o celkovej súčasnej kultúrnej scéne, ktorý s Michalom Hvoreckým viedol Cornelius Hell. Michal Hvorecký predniesol počas večera dve ukážky z antológie v slovenčine aj v nemčine. Svojím prejavom si získal a zaujal publikum, v závere večera prebehla ešte moderovaná diskusia a rozhovory pokračovali aj pri šálke čaju, ktorú ponúkol Slovenský inštitút vo Viedni. Na prezentácii sa zúčastnil riaditeľ Rakúskej spoločnosti pre literatúru vo Viedni Manfred Müller, riaditeľka SI vo Viedni Alena Heribanová, šéfredaktorka časopisu Pohľady a tajomníčka Rakúsko-slovenského kultúrneho spolku Ingrid Zalneva, prekladatelia žijúci v Rakúsku a početní záujemcovia o slovenskú literatúru.

Podujatie pripravilo LIC v spolupráci s Rakúskou spoločnosťou pre literatúru vo Viedni a SI Viedeň.

(dh)

Článok v časopise Slovákov v Rakúsku
Pohľady 1/2015   

naskenovaný text článku