Hykisch v poľštine

Čitateľsky najúspešnejší román Antona Hykischa Milujte kráľovnu vyšiel v uplynulých dňoch v poľskom preklade Andrzeja Czcibor-Piotrowskeho v krakovskom vydavateľstve Towarzystwo Słowaków w Polsce.
           Román Milujte kráľovnu je farbistým, čitateľsky veľmi príťažlivým obrazom života na Slovensku (a na viedenskom cisárskom dvore) v čase panovania Márie Terézie. Román často v dramatických situáciách sprítomňuje dynamické obdobie tereziánskych a jozefínskych reforiem a ich vplyv na život na dobovom Slovensku. Prináša nekonvenčný a príťažlivý obraz veľkej cisárovnej, mnohých jej dvoranov, osvietenských slovenských vzdelancov (najmä Adama Františka Kollára), ale aj "bezmenných" cisárskych bojovníkov, ktorí so svojimi bataliónmi brázdili Európu a vytvárali jej dobový kolorit.
           Hykischov román vzbudil od svojho vydania v roku 1984 pozornosť nielen slovenských čitateľov, ale stal sa aj predmetom záujmu zahraničných vydavateľov. Vyšiel v dvoch prekladoch do češtiny, dvakrát bol preložený aj do nemčiny, vyšiel v preklade do chorvátčiny a rumunčiny. Jeho poľský preklad uvádza úryvok z Hurbanovej eseje Slovensko a jeho život literárny, v ktorom o Márii Terézii a Jozefovi II. hovorí ako o panovníkoch, pod ktorých vládou sa začal rozvíjať aj slovenský národný duch, jeho kultúra a vzdelanosť.
           Román Milujte kráľovnu je už druhou knihou, ktorá v krátkom čase vyšla vo vydavateľstve Spolku Slovákov v Poľsku. V minulom roku tu vydali reprezentačnú antológiu slovenskej poézie Boh dal mi slovo, ktorú zostavil a preložil významný poľský básnik Bohdan Urbankowski.
           Hykischov román vyšiel s podporou Literárneho informačného centra a je už 65 prekladom pôvodného diela slovenského autora, ktorý od roku 2000 vyšiel v zahraničí.

 

Anton Baláž