Igor Janota - popularizátor dejín Bratislavy

23. decembra zomrel vo veku nedožitých 88 rokov slovenský spisovateľ a publicista Igor Janota. Svoj život zasvätil dvom veľkým láskam – skautingu, ktorý trikrát zakladal, a histórii Bratislavy. Aj keď vyštudoval Vysokú školu obchodnú, symbolicky prevzal štafetu po svojom otcovi Ľudovítovi, ktorý v tridsiatych rokoch minulého storočia vydal monumentálne trojzväzkové dielo Slovenské hrady. Aj Igor Janota zasvätil celý život popularizácii histórie, presnejšie mesta, v ktorom žil – Bratislave. V niekoľkých stovkách článkov uverejňovaných niekoľko desaťročí v rôznych periodikách, ale najmä týždenníku Sloboda, písal s hlbokým zanietením a znalosťou problematiky o dejinách nášho hlavného mesta, jeho pamätihodnostiach i historkách, ktoré sa k nim viažu. Bohatý materiál v posledných troch rokoch života doplnil, prepracoval a vydal v knižkách – Oprášené historky zo starej Bratislavy, Bratislavské rarity, Slávni ľudia v Bratislave, Legendy a mýty zo starej Bratislavy, Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave a Rozprávky a povesti z Bratislavy. Na vydanie ešte čaká rukopis knihy o bratislavských fontánach.