V hoteli Crowne Plaza v Bratislave sa 18. febru-
ára konal 15. ročník Ikariády, na ktorom vyda-
vateľstvo Ikar ocenilo svojich najpredávanejších
autorov. Zlatú knihu (za viac ako 15 000 preda-
ných výtlačkov) a Platinovú knihu (za viac ako
25 000 predaných výtlačkov) si odniesli Jozef
Banáš, Jozef Karika, Táňa Keleová-Vasilková,
Andrea Coddington a Andrej Štiavnický. Cenu
literárnej kritiky Zlaté pero získal Jozef Karika
za román Čierna hra: Vláda mafie.