Na tradičnom stretnutí vydavateľstva Ikar s autormi a spolupracovníkmi v Casino Cafe Reduta v Bratislave 3. decembra slávnostne odovzdali ocenenia svojim najúspešnejším slovenským autorom - Zlaté a Platinové knihy za úspešný predaj a cenu literárnej kritiky za najhodnotnejšie pôvodné dielo Zlaté pero.

Ocenenie Zlatá kniha za predaj vyše 25 000 výtlačkov si prevzali Petra Nagyová-Džerengová za romány Chcem len tvoje dobroNepýtaj sa, kde som a Táňa Keleová-Vasilková za román Nataša. Platinovú knihu získava autor za predaj vyše 35 000 exemplárov, prevzala si ju Táňa Keleová-Vasilková za román Dúhový most Vydavateľstvo Ikar sa rozhodlo udeliť tento rok  aj mimoriadnu Zlatú knihu Jánovi Lacikovi za obrazovú publikáciu 1000 zaujímavostí Slovenska, ktorej predaj za veľmi krátky čas dosiahol vyše 12 tisíc kópií.

Produkciu pôvodnej tvorby Ikaru v roku 2008 – dovedna štrnásť literárnych diel - posudzovali literárni kritici Alexander Halvoník, Jozef Bžoch, Igor Hochel. Porota sa rozhodla udeliť  cenu Zlaté pero za rok 2008 Štefanovi Konkolovi za román Pohrobok. Zároveň konštatovala, že kniha Kamila Peteraja s ilustráciami Martina Augustína Toto je moja reč je „mimoriadnym edičným a autorským činom s dosahom na celú slovenskú literatúru, pretože v dokonalej knižnej forme prináša ucelený pohľad na jednu z najvýraznejších osobností modernej slovenskej poézie a na jej básnický vývin“.

Vydavateľstvo Ikar za 18 rokov pôsobenia na knižnom trhu vydalo takmer tri tisícky kníh rozličných žánrov, predalo asi 20 miliónov výtlačkov, čo je v priemere 1 111 111 kníh ročne. Najúspešnejšou domácou autorkou vydavateľstva je Táňa Keleová–Vasilková s takmer 654 tisícami predaných kníh.

-r-