V priestoroch Mestskej knižnice v Bratislave sa 5. apríla konal workshop Ako učiť literatúru inak. Išlo o netradičné podujatie, kde spisovateľ Michal Hvorecký rozprával o svojich názoroch na výučbu literatúry najmä na stredných školách. Workshop realizoval práve preto, že mu ako spisovateľovi nie je ľahostajná mladá generácia čitateľov a chce takto podporiť kvalitu výučby a takisto pedagógov, ktorí v dnešnom školstve ešte nestratili chuť pracovať… Za posledné roky sme sa v Knižnej revue nestretli s takýmto priamym sformulovaním deficitu čítania na školách od spisovateľa, ktorý v danej chvíli preto aj niečo robí! Je to sympatické gesto! V publiku boli najmä učitelia a vládla vecná diskusia. Okrem iného Michal Hvorecký odporúčal učiteľom, aby dali študentom voľnosť pri vnímaní literatúry a takisto pri jej osvojovaní si prostredníctvom moderných technológií. Sám spisovateľ na tomto stretnutí veru nečítal z  kníh, ale zo svojho tabletu… Mestská knižnica nadviazala na toto podujatie aj 11. apríla seminárom Odmalička s knihou.