Iné Slovensko Andreja Bána 

Fotograf, publicista a reportér Andrej BÁN predstavil v kníhkupectve Panta Rhei v Bratislavskom Auparku (5. októbra) svoju obrazovú publikáciu Iné Slovensko, ktorá vyšla vo Vydavateľstve Slovart. Dielo, prinášajúce nevšedný pohľad na Slovensko, o cestách a ľuďoch, prišli privítať aj autorov priateľ a spolucestovateľ český fotograf Tomki NĚMEC, spisovateľ a jeden z autorov predslovu Dušan MITANA a za Vydavateľstvo Slovart Juraj HEGER.

Andreja Bána ľudia poznajú ako novinára a reportéra, ktorý sa v tvorbe identifikuje s dokumentárnou fotografiou. Dôkazom je aj táto publikácia, ktorá nevznikla primárne ako projekt. Obsahuje takmer 60 čierno-bielych nearanžovaných fotografií z potuliek po Slovensku počas 16 rokov. Zachytávajú zo Slovenska to, čo z nášho života postupne vytláča „komercializácia“ a zároveň to, čo tu pretrváva. Juraj HEGER túto knihu prirovnal k publikácii z produkcie ich vydavateľstva Rodinný album.sk, ktorá prináša zaujímavý výber fotografií domácich a zahraničných fotoreportérov. Patrí medzi knihy, ktoré nepropagujú Slovensko v pravom slova zmysle, ale zachytávajú jeho každodennú a meniacu sa tvár. A. Bán pokladá fotografiu za formu komunikácie rovnocennú s jazykom. Na fotografiách zachytáva primárne ľudské rituály skoncentrované do jednej chvíle. Preto vôbec nezáleží, či tá-ktorá fotografia pochádza z Bratislavy alebo z najzapadnutejšieho kúta Slovenska. O Slovensku a Slovákoch vypovedajú všetky rovnako. 

Kniha vyšla aj v anglickej mutácii The other Slovakia.  

–lip–