Informácie o prijatí preventívnych opatrení

 

Na základe výzvy od nášho zriadovateľa Ministerstva kultúry SR zverejňujeme informácie o prevencii v súvislosti s ochorením COVID-19.

 

Hlavný hygienik SR odporúča dodržiavať nasledovné preventívne opatrenia:

  • často si umývajte ruky mydlom a vodou, najmenej po dobu 20 sekúnd, môžete použiť dezinfekčný prostriedok na ruky na báze alkoholu

  • očí, nosa a úst sa nedotýkajte neumytými rukami

  • zakrývajte si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahoďte do koša

  • vyhýbajte sa blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky nádchy alebo chrípky

  • ak ste chorý, liečte sa doma

  • zabráňte nechránenému kontaktu s divými alebo hospodárskymi zvieratami

  • 14 dní od príchodu z oblasti postihnutej novým koronavírusom je potrebné kontrolovať svoj zdravotný stav (horúčka, kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť)

  • v prípade akýchkoľvek príznakov je potrebné zostať doma, vyhľadať lekára a informovať ho o cestovateľskej anamnéze (ak všeobecný lekár vysloví podozrenie z ochorenia spôsobeného novým koronavírusom 2019-nCoV, pacient bude riešený na príslušnom infektologickom pracovisku, ktoré určí ďalší spôsob liečby

 

Ďalšie odporúčania:

  • pri každom vstupe do budovy vykonajte dezinfekciu rúk

 

Ďalšie informácie nájdete na webe Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

Zároveň informujeme verejnosť, že MKV v Lipsku, Londýne a Paríži boli zrušené. MKV Bologna bol presunutý na nový termín. Viac informácií nájdete na podstránke o zahraničných aktivitách LIC. Nie je dôvod na šírenie paniky, ale je dôležité správať sa zodpovedne.