INFORUM 2003

V dňoch 26. mája až 29. mája 2003 sa v Prahe v priestoroch Novej auly VŠE uskutočnil 9. ročník konferencie o profesionálnych informačných zdrojoch - INFORUM 2003.

Konferencia bola zameraná predovšetkým na elektronické informačné zdroje určené pre profesionálne použitie. Ich užívateľmi sú popri informačných špecialistoch a knihovníkoch najmä manageri, vedeckí a výskumní pracovníci, lekári, vysokoškolskí učitelia, špecialisti na IT, pracovníci štátnej správy, právnici, študenti a pod. Témy konferencie pokryli všetky aspekty ich využitia a tvorby: vyhľadávanie informácií, databázový a znalostný management, poskytovanie informačných služieb, spracovanie informácií a informačná analýza, elektronické publikovanie a ďalšie.
           Konferencia INFORUM je ojedinelým podujatím tohto druhu v celej strednej a východnej Európe. Novinkou tohtoročnej konferencie bolo rozšírenie jej doterajšieho teritoriálneho zamerania z ČR a SR taktiež na účastníkov z ostatných krajín strednej a východnej Európy. Mimoriadne výrazné zastúpenie bolo z pobaltských krajín.
           Účasť predstaviteľa LIC na konferencii bola veľkým prínosom, a to nielen získaním množstva ďalších odborných vedomostí a špecifických informácií, ale i nadviazaním nových kontaktov s odborníkmi európskeho formátu.

(AiP/AiB) Konferencia INFORUM 2003 sa tento rok konala v dňoch 27. - 29. mája už na tradičnom mieste - v priestoroch Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Deň pred konferenciou patril dvom workshopom. Samotná konferencia bola rozdelená do desiatich sekcií, v rámci ktorých odznelo viac ako 70 príspevkov. Vystavovateľské miesta v okolí konferencie obsadilo 22 vystavovateľov. Organizátori konferencie sa tento rok pokúsili osloviť aj prednášateľov a účastníkov z ostatných štátov strednej a východnej Európy. Počet ponúknutých príspevkov presiahol stovku a na konferenciu sa zaregistrovalo viac než 600 účastníkov.
           Cenami INFORUM 2003 boli na základe hlasovania účastníkov ocenené nasledujúce produkty, služby a činy spojené s elektronickými informačnými zdrojmi od januára 2002 (uvedené sú v abecednom poradí):

Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (Národní knihovna ČR a kolektiv autorů)

Oborové zpravodajství časopisu Ikaros (Redakce Ikaros)

SKIP - veřejná sbírka POMOC KNIHOVNÁM a shromažďování informací o postižených knihovnách (Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR)

Súborný katalóg periodík (Univerzitná knižnica v Bratislave)

Mimoriadnu cenu organizačného výboru získal Jaroslav Winter a Sdružení BMI za propagáciu knižníc počas akcie Marec - mesiac internetu.

(AM)