Čo majú spoločné Pavel Dobšinský a Miloš Jano-
ška? Obaja sa významne zaslúžili o spoznávanie
kultúry a prírody Slovenska a v ich životoch
zohrávali dôležitú úlohu rozprávky… O týchto
dvoch slovenských osobnostiach sa 13. apríla
v bratislavskom kníhkupectve Panta Rhei na
Poštovej zhováral Dado Nagy s autormi dvoch
knižných noviniek z vydavateľstva Dajama.
Ondrej Sliacky v publikácii Pavel Dobšinský
– život s rozprávkou približuje život a dielo
významného zberateľa ľudovej slovesnosti
(1828 – 1885), o ktorom podľa jeho slov dnes
Slováci vedia veľmi málo. Jednou z príčin je
aj to, že nám dodnes chýba vedecké vydanie
jeho tvorby. Daniel Kollár v knihe Miloš Jano-
ška – život a Krásy Slovenska predstavuje
málo známu osobnosť zakladateľa slovenskej
turistiky. Mimoriadne všestranný a činorodý
Janoška (1884 – 1963) pôsobil ako učiteľ, je
autorom prvého turistického sprievodcu po
Tatrách v slovenskom jazyku (1911) a stál aj pri
zrode prvej slovenskej turistickej organizácie.