Internet zasahuje

Kníh rozhovorov o divadle a o ľuďoch okolo neho vraj nie je nikdy dosť. Kniha NetHovory o divadle je navyše prvou slovenskou publikáciou, ktorá vznikla na základe on-line komunikácie, teda živých moderovaných rozhovorov s divadelníkmi na internete. Knižne ňou debutuje publicistka ,šéfredaktorka I. slovenskej divadelnej domény Divadlo.sk a moderátorka spomenutých rozhovorov - Katarína Ducárová. A keďže stretnutia vo virtuálnom svete internetu neboli ešte v roku 2000, keď s projektom začínala, na Slovensku samozrejmosťou, podaktorí divadelníci sa možno aj cítili zaskočení: „ Mysleli si, že vytiahnem diktafón, položím sériu otázok a nie, že ich posadím pred počítač...“

„Kliknúť si za oponu“ považuje autorka dodnes za isté dobrodružstvo. Jeho osviežujúcu  príchuť cítiť aj vo výbere 29 rozhovorov. Sú tu zastúpení herci z rôznych slovenských divadiel, ale i režiséri, dramaturgovia, operný spevák či scénograf. Navyše autorka rozhovory kultivovane upravila, aktualizovala a doplnila nielen krátkou charakteristikou svojho hosťa, ale aj výberom z divadelných či filmových postáv, prípadne názvov inscenácií, na ktorých sa dotyčný podieľal. A keďže dodržala zásadu autorizácie v závere jestvujú vždy dva dátumy. Napríklad nethovor s prvým hosťom – herečkou Soňou Valentovou sa uskutočnil v septembri roku 2000 a jeho autorizácia v septembri roku 2007. Stretnutie s herečkou Adelou Gáborovou z októbra 2000 však v roku 2007 už mohol autorizovať iba jej syn-režisér Peter Gábor.

Knihu vydalo Združenie slovenských divadelných kritikov a teoretikov a Kabinet divadla a filmu SAV. V utorok 6. mája ju v priestoroch bratislavského Artteatra predstavila známa  teatrologička PhDr.Dagmar Podmaková, CSc. a symbolicky – bublifukom – ju do života uviedli herci Eva Pavlíková a František Kovár.

Elena Ťapajová