Intímny svet Ladislava Mednyánszkeho

V Slovenskej národnej galérii prezentovali 3. apríla publikáciu Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877 – 1918, koncom vlaňajška ju spoločne vydali SNG a vydavateľstvo Kalligram. Denníky sú zavŕšením projektu, ktorým si SNG roku 2002 pripomenula 150. výročie narodenie umelca. Prvou časťou projektu bolo sprístupnenie obnovenej inštalácie stálej expozície umelcovho diela v kaštieli v Strážkach, bývalom rodinnom sídle rodiny Mednyánszkych, kam sa veľmi rád vracal z ciest po Európe. Ďalšou časťou projektu bola reprezentatívna výstava jeho diel, ktorú iniciovala SNG v Bratislave a pripravila ju s Maďarskou národnou galériou v Budapešti. Výstava bola inštalovaná od roku 2003 do 2004 postupne v Budapešti, Bratislave a Viedni a jej súčasťou bol reprezentatívny katalóg v štyroch jazykových mutáciách (maďarskej, nemeckej, anglickej a slovenskej). Rozsiahla bádateľská činnosť maďarských, slovenských aj rakúskych kunsthistorikov, ktorá predchádzala príprave tejto výstavy a katalógu, pokračovala skúmaním a prekladaním jeho denníkov. Okrem úvah o umení, záznamov pocitov, nálad a adresára ľudí, s ktorými sa stretával, obsahujú denníky aj veľmi intímne pasáže z umelcovho života. Na prezentácii hovorila o význame denníkových záznamov pre lepšie pochopenie jeho maliarskeho diela kurátorka výstavy z roku 2004 Katarína BEŇOVÁ, svoju bádateľskú prácu nad denníkmi priblížila ich vedecká redaktorka Zsófia KISS-SZÉMAN. V súčasnosti je jednou z troch bádateľov, ktorí vedia čítať Mednyánszkeho denníky písané gréckou abecedou vo viacerých jazykoch (nemčine, taliančine občas aj gréčtine či francúzštine). Riaditeľka SNG Katarína BAJCUROVÁ, ktorá Denníky pokrstila vodou z rieky Poprad pretekajúcej okolo strážskeho kaštieľa, poďakovala za ich vznik, a teda aj zavŕšenie prezentácie Mednyánszkeho diela našej verejnosti Karolovi Wlachovskému, vydavateľstvu Kalligram, riaditeľovi Maďarskej národnej galérie Lórándovi BERECZKYMU a Ľudmile PETERAJOVEJ. Ukážky z Denníkov pútavo prečítal Csongor KASSAY, na slávnostnom programe sa zúčastnili aj prekladateľky Jitka ROŽŇOVÁ a Eva ANDREJČÁKOVÁ.

–báb