Inžinieri ľudských duší v Knihy LIC

V utorok 15. októbra sa konala prvá beseda druhej série podujatí Poznámky pod čiarou.

 

Viliam Nádaskay je literárny kritik, publicista a momentálne interný doktorand na Ústave slovenskej literatúry SAV. Vo svojom výskume sa zameriava na socialistický realizmus, konkrétne na to, čo mal byť a nebol a čo vôbec znamená v súčasnosti, po tridsiatich rokoch od pádu totalitného režimu. Pôvodne mala diskusie viesť redaktorka časopisu LIc Knižná revue Lenka Macsaliová, zo zdravotných dôvodov však musela odstúpiť a nahradila ju Soňa Uriková, ktorá spolu s ňou podujatia Poznámky pod čiarou pripravuje. Hneď na úvod poznačila, že ani ona ani Nádaskay nepovažujú vzniknutú situáciu za najšťastnejšiu, avšak pokúsia sa byť čo najprofesionálnejší. 

Vilian Nádaskay pracuje pod vedením Vladimíra Barboríka na ÚSL SAV na preskúmaní pojmu socialistického realizmu. Už počas magisterského stupňa na Filozofickej fakulte UK sa venoval slovenskej literatúra 70. rokov. Rozdelil ju na tri prúdy: samizdat, šedá zóna oficiálna línia a podľa vlastných slov už vtedy zistil, že jednotlivé skupiny neexistovali vo vzduchoprázdne, ale navzájom sa ovplyvňovali či prelínali. To ho zaujalo a preto sa rozhodol pre tému vypísanú Barboríkom. Vo svojom chronologickom výskume sa dostal zatiaľ najmä po 50.roky a skúma posuny v prístupoch jednotlivých autorov či znaky, ktoré majú jednotlivé obdobia spoločné. Odpovedal aj na otázky z publika, či a ako sa v tomto období pracovalo s humorom, keďže súčasnému čitateľovi mnohé socrealistické texty prídu groteskné a nechcene zábavné. 

 

Ďalšie podujatia Poznámok pod čiarou

Poznámky pod čiarou vznikli ako platforma pre prezentáciu mladých literárnych profesionálov, učia sa verejnosti prezentovať to, čomu sa venujú. Agnieszka Słowikowska je bohemistka a publicistka pôvodom z Poľska. V kontexte jej osobných skúseností porozpráva 22. októbra o tom, ako je zobrazená druhá svetová vojna v troch rôznych národných literatúrach, aké rôzne trendy môžeme sledovať nielen v rámci súčasnej slovenskej a poľskej prózy, ale aj v literárnovednom výskume a či sa líši literárnohistorické štúdium v Poľsku a na Slovensku. Moderovať bude Lenka Macsaliová. Podujatie s názvom "Jakie społeczeństwo taka literatura" nájdete na Facebooku. Matej Masaryk pôsobil dva roky na lektoráte v Užhorode a vedecky sa venuje výskumu periférnej literatúry. Okrem toho je aj plodným kritikom a publicistom, diskusia s ním určite prinesie mnohé jeho postrehy zo všetkých týchto oblastí. Beseda, ktorú povedie Soňa Uriková, sa volá "Na hraniciach a za hranicami", koná sa 29. októbra v Knihy LIC o 17:00 a podujatie nájdete aj tu

  • Inžinieri ľudských duší v Knihy LIC - 0
  • Inžinieri ľudských duší v Knihy LIC - 1