Počet hláv na meter štvorcový býva – napriek možno na prvý pohľad nie najlepšej kondícii slovenskej čitateľskej obce – pri prezentácii nových kníh už etablovaných autorov pomerne vysoký, pričom toto číslo ešte o čosi poskočí, ak ide o „čítankového“ či „v maturitnej otázke nachádzajúceho sa“ autora. Na Osamelého bežca Ivana Štrpku teda býva vždy „vypredané“ a inak tomu nebolo ani pri krste básnickej zbierky Fragment (rytierskeho) lesa (Modrý Peter 2016) v sále bratislavského klubu KC Dunaj v rámci podujatí o. z. literarnyklub.sk. Moderoval vydavateľ Koloman Kertész Bagala, hosťami boli okrem autora aj ilustrátorka knižky Dorota Sadovská a vydavateľ (Modrý) Peter Milčák.

Zátvorky sú jedným z výrazných prvkov Štrpkovej tvorby, do názvu sa dostali podľa autora zbierky preto, lebo sa takýto sled slov v podstate nedá vysloviť – Štrpka následne dodal, že to znamená, že kniha by mala byť čítaná potichu, keďže bola v stíšenom mode aj napísaná. Celkový výraz zbierky podporujú aj ilustrácie Doroty Sadovskej, o ktorých sa vraj podľa Štrpku možno dá rozprávať aj viac, než o textoch samotných. Originálne predlohy Sadovskej obrazov, z ktorých ilustrácie vo Fragmente (rytierskeho) lesa vznikli, zohrávali dôležitú úlohu aj pri samotnom uvedení zbierky do literárneho priestoru – autor, ilustrátorka i vydavateľ knižku totiž pod nimi pokrstili symbolickým „štrngnutím“. Literárny štvrtok ukončila autogramiáda Ivana Štrpku a jeho báseň Zatmenie zo zbierky Majster Mu a ženské hlasy, ktorú zhudobnil Erik Markovič.
 
Matúš Mikšík