Ivona Březinová o Margite Figuli

Česká spisovateľka Ivona Březinová má k Slovensku veľmi blízky vzťah, čo dokazuje aj románom pre mládež Bojíš se, Margito? (Albatros 2008), ktorý venovala slovenskej spisovateľke Margite Figuli. Je to voľné pokračovanie jej románového seriálu, ktorým sa usiluje priblížiť mládeži klasických autorov českej literatúry. Dosiaľ vyšli tituly: Básnik v báglu (o K. H. Máchovi, 2005), Blonďatá Kerolajn (o K. Světlej, 2006) a Báro, nebreč (o B. Němcovej, 2007). Diela spájajú ústredné postavy zo súčasnosti. Tri kamarátky – Fany, Nikol a Simča – trávia s priateľmi prázdniny putovaním po stopách spisovateľov. V knihe Bojíš se, Margito? ich autorka privedie na Oravu, do rodiska Figuli. Podobne ako v predošlých románoch sa dobrodružstvá hrdinov preplietajú s osudmi spisovateľov a ich literárnymi postavami. Peripetie ľúbostného vzťahu Magdalény a Petra z Figuličkinej novely Tri gaštanové kone rezonujú aj v príbehu slovenskej dievčiny Mariky a jej českého priateľa Petroša. Ivone Březinovej vyšlo už v slovenskom preklade niekoľko titulov, napríklad rozprávky A čo bolo ďalej, O Puclíkovi – na každý deň v rôčku. Cestu k slovenským čitateľom si možno nájde aj knižka o Margite Figuli.

–tim–