Ján Buzássy: Dvojkrídle dvere

Ján Buzássy sa narodil 10. apríla 1935 v Kočovciach. Vyštudoval knihovníctvo a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Pôsobil ako redaktor, neskôr (až do jej zániku) ako šéfredaktor dnes už kultovo vnímaného literárneho mesačníka Mladá tvorba. Od roku 1971 pracoval ako redaktor a šéfredaktor vydavateľstva Slovenský spisovateľ. Po roku 1989 bol predsedom Asociácie spisovateľov Slovenska a šéfredaktorom obnoveného mesačníka Kultúrny život. Žije v Bratislave.

Do literatúry vstúpil básnickou zbierkou Hra s nožmi (1965), v ktorej sa dotkol základných polôh ľudskej existencie a zmyslu ľudského života vo svete, a to zvláštnym spôsobom nazerania na svet, nasledovali knižky Škola kynická (1966), Nausikaá (1970), Krása vedie kameň (1972), Rozprávka (1975), Znelec (1975), Rok (1976), Bazová duša (1978), Ľubovník (1979), Pláň, hory (1982), Zlatý rez (1988), Náprava vínom (1993), Dni (1995), Prechádzka jeseňou (1999), Pani Faustová a iné básne (2001), Zátišie – krátky pôst (2004). Prinášame ukážku z jeho najnovšej zbierky Dvojkrídle dvere, ktorá v septembri vyjde vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ.

 

   Horúčky

Nemávam horúčky, len kameň tupej hlavy

na čomsi leží a von nepúšťa,

čo páli, čo si zopakuje všetky stavy –

aj tak presiakne ako opar na ústa.

Boli dobrí, ale tajomstvo neodovzdali –

predkovia, ktorí mali múdrosť v konaní,

 – nedaj odpočinúť ruke – či sa máli

jeden nález na tisíc opakovaní?

   Volám, hrám

Hudba je človek a svet chaosu.

Systém, ktorý žije z hviezd,

z hviezdneho prachu, duševného nánosu,

na vlastných rukách ho treba niesť.

Je tu zvuk a ten sa hýbe sám

v umelej skutočnosti, ktorá je aj nie je,

v prstoch sa prelieva, vždy naklonený hrám –

v tom je poriadok, ktorým sa všetko deje.

      Prirodzenosť

Aj keď oslabená, ona stále pomáha –

je to príroda a naše zmysly

tiež zrelatívnené, no príde závlaha,

a telo bez váhania zase myslí.

Vlaha z neba, chladivá a slepá.

Žijeme telom, trhá ho kašeľ

na drobné kúsky a opäť zliepa

z papierikov, ktoré po vreckách našiel.

 V tlačenej Knižnej revue je viacej ukážok básní.