Ján Uličiansky si prevzal Cenu Márie Ďuríčkovej na Zázračnom oriešku v Piešťanoch

Na slávnostnom otvorení IX. ročníka festivalu Zázračný oriešok včera (17. mája) v Piešťanoch udelili ceny za rozvoj a šírenie autorskej rozprávky v rozhlase. Cenu Márie Ďuríčkovej, ktorú udeľuje Literárne informačné centrum, si z rúk jeho riaditeľky Miroslavy Vallovej prevzal spisovateľ Ján ULIČIANSKY. Cena mu bola udelená za výrazný prínos vo vývoji modernej autorskej rozprávky, za detailnú jazykovú virtuozitu, za majstrovskú synchróniu umeleckého jazyka s kontextuálnymi prvkami súčasného sveta a zákonitosťou detskej logiky, za inteligentné a kultivované literárne dobrodružstvá so všeobecne platnou ľudskou pointou.

Za výrazný rozvoj interpretačného umenia pri realizácii rozhlasového spracovania autorských rozprávok udelili Zvláštnu cenu Rozhlasu a televízie Slovenska členovi Činohry SND Richardovi STANKEMU. Cenu mu odovzdal riaditeľ informačných programových služieb RTVS Vincent Štofaník.

 

Foto: Lucia Gardin