Ján Zambor o poézii a jej prekladoch

  V Malej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici besedoval v utorok popoludní 28. februára básnik, literárny vedec, prekladateľ a vysokoškolský pedagóg Ján Zambor o svojej básnickej a prekladateľskej tvorbe. Poslucháčom, medzi ktorými boli študenti aj pedagógovia Katedry slovanských jazykov FF UMB v Banskej Bystrici, porozprával o inšpiráciách svojej tvorby a prekladateľských postupoch. S prekladom jeho básnickej zbierky Obnova do bieloruštiny zoznámila prekladateľka Viktoria Liashuk, upriamila pozornosť na motívy, ktoré sú jej v Zamborovej poézii blízke a pomohli jej lepšie spoznať Slovensko, konkrétne zemplínsky región. Niektoré básne v bieloruštine prekladateľka predniesla. Besedu viedla Veronika Uhríková. Na záver besedy Marta Bábiková predstavila edičnú činnosť Literárneho informačného centra, v ktorého ponuke sú aj literárnovedné interpretácie Jána Zambora tvorby Miroslava Válka Niečo ako láska, niečo ako soľ a Ivana Kraska Vzlyky nahej duše.

 

  • Ján Zambor o poézii a jej prekladoch - 0
  • Ján Zambor o poézii a jej prekladoch - 1