REGENSBURG

V Regensburgu sa 27. októbra 2011 konal literárny večer, ktorý pripravilo Literárne informačné centrum v spolupráci s univerzitou v Regensburgu a bol venovaný prezentácii nemecko-slovenskej antológie POHNÚŤ ZRKADLOM. Táto vyšla v septembri 2011 a predstavuje nemeckému publiku 17 súčasných slovenských autoriek a autorov. Čítaním ukážok zo svojich diel sa publiku 27. 10. predstavili dve autorky zastúpené v antológii – Jana Beňová a Monika Kompaníková. Večer otvorila Monika Banášová, lektorka slovenčiny, ktorá spolupracovala na vydaní antológie, a po nej sa ujal slova prof. Walter Koschmal, autor štúdie o súčasnej slovenskej literatúre. Potom autorky predstavila Daniela Humajová a nasledovalo ich čítanie v slovenčine: Jana Beňová predniesla časť kapitoly Kalisto Tanzi z knihy PLÁN ODPREVÁDZANIA a Monika Kompaníková čítala ukážku zo svojho románu PIATA LOĎ. V nemčine odzneli ukážky v podaní Nadine Lenz. Po podujatí, na ktoré prišlo asi šesťdesiat divákov, sa rozprúdila živá diskusia o nových témach v slovenskej literatúre, štýloch písania, prekladoch diel našich autorov do cudzích jazykov aj o podpore slovenskej literatúry a jej vydávaní v zahraničí. Na podujatí bol prítomný aj vydavateľ antológie Karl Stutz z vydavateľstva Stutz Verlag Passau, takže prítomní mali možnosť zakúpiť si antológiu a na záver večera si v malých krúžkoch podebatovať s prítomnými autorkami.

Daniela Humajová

 

regensburg regensburg
regensburg regensburg

 

 

 Jana Beňová

 Monika Kompaníková