JANA BEŇOVÁ V BERLÍNE

Na Humboldtovej univerzite v Berlíne sa 26. 1. 2012 na katedre slavistiky predstavila slovenská poetka, spisovateľka a publicistka Jana Beňová. Jej kniha PLÁN ODPREVÁDZANIA vzbudila zaslúženú pozornosť aj medzi slovakistami v zahraničí. Jana Beňová predniesla v slovenčine ukážky zo svojho románu PARKER, ktorý vyšiel aj v nemčine v preklade Andrey Reynolds. Študenti univerzity si tiež vybrali a pripravili na tento večer zaujímavé pasáže z jej diel, ktoré zazneli v nemčine. V debate s autorkou sa striedali rôzne témy, ako je urbánna literatúra, štýl písania, preklady diel našich autorov do cudzích jazykov, podpora slovenskej literatúry, ale aj súčasný životný pocit v Bratislave, ktorý je jednou z tém knihy PLÁN ODPREVÁDZANIA.

Daniela Humajová, Foto: Turočeková

 

Berlin 2012   Berlin 2012   Berlin 2012

Zľava doprava: Daniela Humajová, Jana Beňová
a vedeckí pracovníci v odbore bohemistika/slova-
kistika na Humboldt Universität v Berlíne Dr. Mo-
nika Turočeková a Dr. Robert Hammel

Spisovateľka Jana Beňová (uprostred) medzi štu-
dentami na HU v Berlíne
Daniela Humajová (vpravo) a Jana Beňová (vľavo)
diskutovali so študentami na Humboldt Universität
v Berlíne