Známa slovenská autorka Jana Beňová prezentovala 28. 11. 2017 v Rakúskej literárnej spoločnosti vo Viedni nemecké vydanie svojho románu Café Hyena. Podujatie moderoval Cornelius Hell, ktorý v rozhovore s Janou Beňovou predstavil túto úspešnú knihu a upriamil pozornosť publika nielen na hlavné postavy, ich vzťahy a spôsob života v meste, ale najmä na fenomén Petržalky, jej osobitosti aj sociálne dopady. Café Hyena je už druhou knihou Jany Beňovej, ktorú vo výbornom nemeckom preklade Andrey Reynolds vydalo vydavateľstvo Residenz.