Jana Beňová získala Literárnu cenu Európskej únie 2012

Román Plán odprevádzania (Café Hyena) spisovateľke Jane Beňovej zabezpečí podporu prekladov jej diel do iných jazykov a tiež finančnú odmenu 5000 eur. 

Kniha vyšla v roku 2008 v nakladateľstve L.C.A. a tento rok v druhom vydaní už pod názvom Café Hyena – Plán odprevádzania (Albert Marenčin-Vydavateľstvo PT). Román je autorkiným bojom, či akýmsi vzdorom voči nekultúrnej a agresívnej bratislavskej štvrti – Petržalke - miestom, pred ktorým sa nedá ujsť, no práve preto sa o to treba neustále snažiť. Druhú líniu románu tvorí vzťah Elzy a Iana, dvoch bohémov, ktorí spomínanej nekultúrnosti vzdorujú svojím spôsobom.    

Medzi ďalšie diela Jany Beňovej patria Svetloplachý, Lonochod, Nehota, Parker (Ľúbostný román), Dvanásť poviedok a Ján Med, Dnes alebo Preč! Preč!.

Naposledy bol  laureátom literárnej ceny Európskej únie v roku 2009 spisovateľ Pavol Rankov za román Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy). O Cenu Európskej únie za literatúru sa môže uchádzať 37 krajín zapojených do programu EÚ Kultúra. Cieľom je, aby boli počas trojročného obdobia zastúpené všetky krajiny zapojené do programu.

Tohtoroční laureáti si ceny prevezmú na slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli, ktoré sa uskutoční 22. novembra 2012. Cenu organizuje Európska komisia spolu s Európskou federáciou predajcov kníh, Európskym kongresom spisovateľov a Federáciou európskych vydavateľov.