Jana Bodnárová na Oddelení slovakistiky Filozofickej fakulty Univerzity v Novom Sade

Prostredníctvom Litera Tour sa na Oddelení slovakistiky FF UNS predstavili v Srbsku rôzni autori a autorky a cez ich tvorbu tiež rozličné vývinové tendencie a poetiky v súčasnej slovenskej literatúre. V letnom semestri 2017 si mohli študenti slovenského jazyka a literatúry i širšia vojvodinská kultúrna verejnosť vypočuť básne Márie Ferenčuhovej a Michala Talla, ako aj prózy debutantiek Sone Uríkovej a Zuzany Šmatlákovej. Po nich slovakistiku navštívila 25. mája vzácne trojdomá osobnosť, poetka, prozaička aj dramatička Jana Bodnárová, autorka textov pre deti a mládež i pre dospelých, tvorkyňa rozhlasových hier i (aj vo svete) vysoko oceňovaných videoperformancií. Jej texty boli preložené do angličtiny, poľštiny, ruštiny, arabčiny, hindštiny, taliančiny a iných jazykov.

Od svojho prozaického debutu Aféra rozumu (1990, Cena Ivana Krasku) Bodnárová vydala viac ako 20 kníh, v minulom roku jej vyšla zbierka básní v záhradách / pod dronmi a novela Náhrdelník/obojok. Vtedy, medzitým, teraz (Cena Literárnej akadémie) a tohto roku básnická zbierka Uprostred noci sa chcem ísť prejsť (piesne existenciálnej grotesky). Podľa jej próz vznikli tiež dva televízne filmy, Smutný valčík (1996, réžia: Jaroslav Rihák) a Fragmenty z malomesta (2000, réžia: Peter Mikulík).

Poetiku Jany Bodnárovej charakterizuje oscilácia medzi vnútornou a vonkajšou skutočnosťou, prelínanie temporálnych rovín s akcentovaním spomienky, fragmentárnosť, angažovanosť, prejavujúca sa najmä vo výbere tém (migrantov, bezdomovcov, no tiež dysfunkčných rodín), obraznosť, takmer výtvarná vizualizácia, motivovaná aj kunsthistorickým vzdelaním autorky, rodové súručenstvo postáv, neustále experimentovanie s tvarom a hybridizácia rôznych žánrových či slohovo-typologických postupov. Novosadských slovakistov tak Bodnárová okrem prezentácie najnovšej prózy, v ktorej sa literarizujú reálne fakty (o maliarovi Ernestovi Špitzovi, ktorý pochádzal z Liptovského Mikuláša), zaujala aj premietnutými videoperformanciami, svedčiacimi o jej minimalizme a inovatívnosti.

Marta Součková