Jana Juráňová v Lipsku

Počas medzinárodného knižného veľtrhu v Lipsku v marci 2013, ktorý je výborne monitorovaný médiami a je významnou kultúrnou udalosťou priťahujúcou stále vzrastajúci počet vystavovateľov aj návštevníkov, sa prezentovala svojou tvorbou na výstavisku aj mimo neho významná slovenská autorka Jana Juráňová.

Na tomto medzinárodnom knižnom veľtrhu Slovensko nemalo vlastný stánok. Jana Juráňová sa predstavila 16. 3. 2013 najprv na fóre CAFÉ EURÓPA a predniesla ukážky zo svojej úspešnej knihy Orodovnice. Nemeckú ukážku v preklade Angely Repka prečítala Andrea Reynolds. Prezentačné fórum bolo plne obsadené, príťažlivú čítačku s veľkým záujmom sledovalo asi 50 ľudí. Po prezentácii sa záujemcovia ešte mali možnosť porozprávať s J. Juráňovou a dať si podpísať jej knihy. Ďalej sa Jana Juráňová prezentovala v stánku vydavateľstva Wieser Verlag, kde vyšli jej tituly v preklade do nemčiny. Večerné podujatie na radnici v Lipsku, ktoré pripravilo LIC v spolupráci so Svetom knihy Praha, vystúpili Jana Juráňová a český autor Radek Malý. J. Juráňová sa predstavila čítaním svojej poviedky Prípad Anny K. zo zbierky Lásky nebeské. Preklad (Angela Repka) v nemčine predniesla Andrea Reynolds. Po prezentácii tvorby R. Malého nasledovala dlhšia zaujímavá diskusia na rôzne témy, ktorú moderoval M. Kraetsch a svoje názory v nej predostreli obaja autori. Podujatie bolo dobre navštívené, v peknom priestore, a tradíciu spoločných česko-slovenských literárnych večerov v Lipsku určite zachováme aj v budúcnosti. Záujem o slovenskú literatúru v Lipsku je, ako nám potvrdili mnohí partneri a návštevníci veľtrhu. Keďže sa tu prezentujú každoročne všetky stredo-, východo- a juhoeurópske krajiny, Slovensko by v budúcom roku 2014 nemalo v Lipsku chýbať, aby sa naši vydavatelia, ich knihy a slovenská literatúra mohli výraznejšie zapísať do povedomia odborníkov aj širšej kultúrnej verejnosti.

Daniela Humajová