Básne slovenského autora Pavla Janíka Veľké upratovanie (A Big Clear Out) a Núdzové pristátie v tvojich vlasoch (An Emergency Landing In Your Hair) v preklade Jamesa Sutherlanda Smitha uverejnil britský literárny časopis Monkey Kettle v jesennom vydaní. V novembrovom čísle medzinárodnej literárnej revue Levure littéraire mala premiéru slovenská poézia. Verše básnika Pavla Janíka tu vyšli v preklade do šiestich jazykov – po albánsky (Riza Lahi), anglicky (James Sutherland Smith), česky (Karel Sýs), chorvátsky (Ludwig Bauer), rumunsky (Simona-Grazia Dima) a po španielsky (Michael Doubek). V júnovom čísle tejto revue sa po prvý raz objavila slovenčina – v preklade Pavla Janíka vyšli verše rumunskej poetky Simony-Grazia Dimy (www.levurelitteraire.com).