Janko Kráľ, o prózach Máriusa Kopcsaya aj Hvoreckého detská kniha

Prinášame vám prehľad edičného plánu Literárneho informačného centra na rok 2022.

V edičnej činnosti bude Literárne informačné centrum pokračovať aj v roku 2022. Texty o jednotlivých tituloch pripravila Dana Podracká, ktorá je vedúcou oddelenia domácich projektov. LIC si vyhradzuje právo na vykonávanie zmien edičného plánu.

 

Tamara Janecová: Proti wetrysku. O prózach Máriusa Kopcsaya

Názov populárno-vednej publikácie vyjadruje viaceré významové aspekty Kopcsayovho diela: odkazuje k opakujúcemu sa motívu zapisovania rozličných poznámok a zápiskov. Použitie „tajnej abecedy“ vytvára grotesknú podobu jednak graficky (w,y), ako i zvukovo (vetrisko); čo zapadá do komiky a humoru jeho próz. Kopcsayovo písanie ide „proti prúdu“, nepíše konvenčnú literatúru, píše „proti vetru“, s gestom vzdoru. 

 

Janko Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a divný Janko

Anglicko-slovenské vydanie s úvodnou štúdiou a prekladmi Johna Minahana pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika. Výber približne 450 veršov z tvorby Janka Kráľa, ktoré sú zaujímavé z dnešného pohľadu, J. Minahane rozčlenil do štyroch okruhov: krátke lyriky, básne s národnými a sociálnymi témami, passusy s dobovými témami a osobné básne, v ktorých vyjadruje intímne city. J. Mihanane považuje J. Kráľa, rovnako ako Laco Novomeský, za „prekliateho básnika“.  

 

Marta Herucová: Tête-à-tête o francúzskom umení na Slovensku do roku 1789 / I. diel

Kniha vznikla v rámci edície Pečate a je zameraná na umenie a kultúrnu históriu v slovensko-francúzskom kontexte. Autorka rozkrýva rôzne udalosti, ako sa menila umelecká klíma po zrušení Kráľovskej akadémie. Paríž sa menil na Mekku umenia, do ktorej začali chodiť aj slovenskí umelci. Rozvojom výstavnej činnosti, trhu s umením a zberateľstvom pribúdali u nás diela francúzskych umelcov a umelkýň. V knihe sú prezentované diela z rôznych, prevažne štátnych zbierok na Slovensku.

 

Michal Hvorecký: Lebopreto

Kniha je napísaná ako doplnková etická výchova pre deti 1. – 5. ročníka ZŠ. Je vhodná aj ako motivačné čítanie. Do epizód z rodinného života premieta bežné aj výnimočné situácie vekovo rôznych súrodencov – Martina, Edity a Almy. Rozprávačom je najstarší Martin, ktorý sa stáva aj pozorovateľom. Jeho prvopočiatočným záujmom je sledovať svoju najmladšiu sestričku Almu, ako sa z batoľaťa mení na svojskú detskú osobnosť a tým sa konfrontuje aj s vlastným dospievaním. Ilustrátorka Petra Lukovicsová dotvára atmosféru textov, z ktorých väčšina vychádzala na pokračovanie v časopise Slniečko.

 

Tamara Janecová, Viliam Nádaskay: Kritická ročenka 2021

Štvrtý ročník vydania antológie súčasnej slovenskej kritiky. Nadväzuje na súbor antológií Kritika, ktoré v polovici šesťdesiatych rokov (1964 – 1967) vychádzali vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Kritická ročenka je výberom literárnokritických textov publikovaných časopisecky a na webe v roku 2021. Jej súčasťou sú hodnotiace autorské eseje obidvoch zostavovateľov o poézii a próze. Kniha vyjde elektronicky a bude prístupná na webovej stránke LIC.

 

Andrea Bokníková: Po zaviatych stopách

Kniha predstavuje v nadväznosti na autorkin kultový titul Potopené duše poéziu a osudy troch poetiek z prvej polovice 20. storočia, na ktorých poéziu sa zabúda, hoci v dobe svojho vzniku vyvolala ohlasy. Sú to Helena Riasnická, Maruša Jusková a Mária Jančová. Kniha je kombináciou antológie s vedeckou monografiou a pôvodných básní. Nebude chýbať ani dôverná korešpondencia. A. Bokníková do nej premietla svoje presvedčenie, že staršie texty môžu v súčasnosti silno rezonovať a vzbudiť záujem o ľudské osudy v pohnutých obdobiach histórie.
 

Monika Kapráliková: Per aspera ad astram / Komorná knižnica Jána Smreka

Máloktorá knižná séria rezonovala v dejinách slovenskej knižnej kultúry tak dlho aj po svojom zániku ako Komorná knižnica Jána Smreka. Smrek začal vydávať edíciu v januári 1941 a jeho pôvodným zámerom bolo vytvoriť kabinetnú knižnicu pre vyberané, intímne publikum a vyhovieť aj vkusu bibliofilov. Komorná knižnica prezentovala bibliofilské a polobibliofilské vydania vybraných diel z domácej i zo svetovej literatúry a J. Smrek ňou koncepčne nadviazal na elitnú edíciu Slovenská tvorba, ktorú rozbehol ešte u nakladateľa L. Mazáča. Kniha mapuje históriu vydávania kníh.

 

József Demmel: Mladosť Milana Rastislava Štefánika v Uhorsku

V odbornej literatúre o Štefánikovi sa zriedkavo spomína jeho vzťah k Uhorsku. Renomovaný historik v knihe skúma tie vzťahy, ktoré sú mimo doteraz skúmanej siete vzťahov Štefánika. Nejde o jeho slovenských a českých priateľov či maďarských odporcov, ale o jeho obľúbených učiteľov, triedneho učiteľa, spolužiakov, jeho prvú lásku, rodinu, s ktorou žil počas gymnaziálnych rokov a ktorá milovala Štefánika ako vlastného syna. Zachytáva aj oslavy milénia v roku 1896.

 

Jakub Lužina, Soňa Uriková: Lesmírna odysea

Príbehy Lesmírnej odysey vychádzali na pokračovanie v časopise Slniečko, po tom, ako Jakub Lužina napísal a odohral (s Divadlom Na Hojdačke) aj bábkové predstavenie s názvom Na Zemi dobre mi (hralo sa vo viac než 300 reprízach). Do časopisu sa spojil so spisovateľkou Soňou Urikovou, s ktorou vytvorili tvorivý tandem Lesmírnej odysey.

Text prináša ekologické témy, posolstvo o priateľstve a o tom, že čo niekto považuje za krásu, iný nemusí. Dôležitý je humor a odľahčenie tém, tiež nenásilné poučenie malých čitateľov. Príbeh bude prezentovaný aj cez popkultúrne odkazy, ktoré dielo zaradia k sci-fi žánru a pobavia mladších i starších čitateľov.