Janko Kráľ. Tajomný aj inšpiratívny

„Ja som Kráľa nečítal, ja som ho žil,“ prezradil počas besedy v Mestskej knižnici v Piešťanoch John Minahane, prekladateľ knižky Narodil som sa pre nepokoj / I was not Born for Quiet, ktorú vlani pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika Janka Kráľa vydalo v slovenčine a angličtine Slovenské literárne centrum.

A neprezradil len to. Prekladateľ z Írska, ktorý žije a pracuje na Slovensku od roku 1996 a asi od roku 2004 prekladá slovenskú literatúru do angličtiny, na besede v Piešťanoch predstavil svoj sen. Balady Janka Kráľa sfilmovať.

Aj o tom debatovali prekladateľ John Minahane spolu s Danou Podrackou, vedúcou oddelenia domácich projektov Slovenského literárneho centra, so študentmi Gymnázia Pierra de Coubertina a piešťanskou verejnosťou 19. apríla v inšpiratívnych priestoroch tunajšej mestskej knižnice.

Beseda sa začala obrazom. Podobizňou Janka Kráľa, ktorá v literárnej histórii chýba. „Dodnes presne nevieme, ako Janko Kráľ v skutočnosti vyzeral,“ priblížila študentom Dana Podracká. „Z dostupných opisov jeho vzhľadu vytvoril grafický dizajnér Pavol Bálik metafyzickú podobizeň v digitálnom nástroji Metahuman Creator, ktorý je určený na tvorbu postáv do videohier. Následne vizuálny umelec András Cséfalvay z Vysokej školy výtvarných umení vytvoril virtuálnu performanciu.“

Z plátna v prítmí Mestskej knižnice Piešťany sa tak študentom prihovoril Janko Kráľ. Úryvky z básní, jednotlivé verše v slovenčine aj angličtine zneli počas besedy viackrát.

„Básnictvo je o slobode,“ hovoril John Minahane o jej krehkosti a relatívnosti. „To, čo je sloboda pre jedného, nemusí byť pre druhého.“

Verše, odkaz Janka Kráľa, sú aktuálne aj dnes. Súčasných študentov netradičný pohľad na básnika romantizmu a knihu Narodil sa pre nepokoj nenechali „pokojnými“, besedu končili otázkami a jeden z gymnazistov aj priznaním, že by sen Johna Minahana o sfilmovaní Kráľových balád rád naplnil.

Podujatie organizovali Mestská knižnica Piešťany v spolupráci so Slovenským literárnym centrom a bolo venované 200. výročiu narodenia básnika a 30. výročiu vzniku SR.

Slovenské literárne centrum plánuje podobné podujatie aj v Bratislave. V utorok 2. mája o 17.30 v Mestskej knižnici v Bratislave na Klariskej 16.

 

  • Janko Kráľ. Tajomný aj inšpiratívny - 0
  • Janko Kráľ. Tajomný aj inšpiratívny - 1
  • Janko Kráľ. Tajomný aj inšpiratívny - 2
  • Janko Kráľ. Tajomný aj inšpiratívny - 3