Jankovič členom korešpondentom

Chorvátska akadémia vied a umení na svojom májovom zasadnutí zvolila nových členov, za člena korešpondenta bol zvolený aj  PhDr. Ján Jankovič, CSc. z Ústavu svetovej literatúry SAV, prekladateľ a vydavateľ. Menovanie PhDr. Jána Jankoviča, CSc., za člena korešpondenta Chorvátskej akadémie vied a umení je ocenením jeho vedeckých aktivít zameraných na dejiny slovensko-chorvátskych literárnych vzťahov, ktorým sa venoval v mnohých štúdiách a niekoľkých  monografiách (Chorvátska literatúra v slovenskej kultúre I, II,  Stanislav Mečiar – chorvatofil, Slovník prekladateľov). Slovensko-chorvátske vzťahy obohatil nielen ako vedec, ale aj ako plodný prekladateľ a publicista. Jeho vedecké, prekladateľské aj širšie kulturologické aktivity, ktorými výraznou mierou prispel k poznaniu a prehlbovaniu slovensko-chorvátskych vzťahov, už aj v minulosti ocenili obidve strany. Ján Jankovič je jediným kroatistom na svete, ktorému udelil všetky najvýznamnejšie chorvátske ocenenia v oblasti literatúry.

-eb-